Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is

Yr ardaloedd daearyddol a ddefnyddiwyd wrth gyfrifo MALlC 2014 yw’r 1,909  Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is. Mae Ardaloedd Gynnyrch Ehangach Haen Is yn cael eu defnyddio fel uned ddaearyddol yn MALIC 2005, 2008 a 2011, ac wedi'u cynllunio i adrodd ar ystadegau ardaloedd bach. Mae'r tair gwlad arall yn y DU hefyd yn cyfrifo eu mynegeion yn yr uned ddaearyddol Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA).

Mae'n rhaid i Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is fod â phoblogaeth o leiaf 1,000. Rhaid i faint cymedr yr holl Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is fod yn agos at 1,600. Maent yn cael eu hadeiladu o grwpiau o Ardaloedd Cynnyrch y Cyfrifiad (fel arfer rhwng pedwar a chwech ).

Diwygiwyd Diwethaf: 13/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Ymchwil

Ffôn: 01495 766259

Ebost: research@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig