Arolwg Trigolion Torfaen

P’un ai ydym yn buddsoddi mwy i wneud y fwrdeistref yn lanach a gwyrddach, darparu cymorth i bobl fregus yn y gymuned neu’n gwella safonau mewn ysgolion, rydym yn ymrwymo i wneud Torfaen yn lle gwell i’n trigolion. A gyda cyllidebau dan bwysau cynyddol, mae’n bwysig iawn ein bod yn deall profiadau a’r disgwyliadau sydd gan pobl wrth ddelio â’u cyngor lleol.

Rydym yn clywed o hyd nad yw arolygon yn bwysig neu nad oes unrhyw beth yn digwydd yn dilyn yr hyn y mae pobl yn ei ddweud wrthym, ond nid yw hynny’n wir. Mae canlyniadau arolwg y trigolion yn cael eu defnyddio i lywio penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud ac maent yn ein helpu i farnu a yw ein gwasanaethau yn bodloni’r disgwyliadau sydd gan y bobl.

Mae dadansoddiadau’r arolygon canlynol ar gael i’w gweld:

Diwygiwyd Diwethaf: 07/03/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Ymchwil
Ffôn: 01495 766259
Ebost: research@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig