Yn ystod 2021/22, roeddem wedi...

 • darparu 496,288 o brydau ysgol
 • darparu 290,345 o frecwastau ysgol am ddim
 • darparu prydau ysgol am ddim i 4,249 o blant
 • gwario £7.7m ar wella Ysgolion yr 21ain Ganrif
 • gwario £1.7m ar gynnal a chadw ysgolion
 • addysgu 14,238 o blant mewn ysgolion
 • cefnogi 10,389 o aelwydydd gyda chynllun gostyngiadau’r dreth gyngor
 • rhoi budd-dal tai i 5,640 o aelwydydd
 • cael 41,707 o alwadau ffôn yn y ganolfan gyswllt
 • rhoi 2,950 o Fathodynnau Glas
 • casglu 6,048,000 o gasgliadau sbwriel
 • sbwriel yn anghyfreithlon a sbwriel gwacau 503 o finiau baw cŵn
 • ymateb i 898 o adroddiadau am dipio
 • gwario £905,000 ar atgyweirio heolydd a phalmentydd
 • benthyg 99,606 o lyfrau llyfrgell
 • rhoi 39,750 o e-lyfrau
 • cefnogi 199 o ofalwyr ifainc
Diwygiwyd Diwethaf: 15/02/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen
Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig