Torfaen Y Dyfodol: Cynllun Sirol

Mae’r Cynllun Sirol yn amlygu uchelgeisiau’r Cyngor rhwng 2022 a 2027. Mae’n gosod gerbron hefyd y gweithgareddau cyflenwi allweddol ar gyfer pob blwyddyn a fydd yn helpu timau a gwasanaethau i gyrraedd yr uchelgeisiau yma. 

Mae’r cynllun wedi ei ysbrydoli gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’i fwriad yw gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Torfaen. 

Mae’n nodi pedwar thema allweddol sy’n sail i naw blaenoriaeth allweddol. 

Y themâu yw: lles, cysylltedd, cynaliadwyedd a diwylliant a threftadaeth. 

Gallwch ddarllen y blaenoriaethau allweddol – neu’r amcanion lles – yn llawn isod. 

Diwygiwyd Diwethaf: 25/04/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen
Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig