Gwaith Rheoleiddio ac Arolygu

Bob blwyddyn mae awdurdodau lleol yn destun nifer o adolygiadau gan ein rheoleiddwyr allanol statudol; Archwilio Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac Estyn. Mae Archwilio Cymru yn gyfrifol am archwilio sut rydym yn rheoli a gwario arian cyhoeddus, (gan gynnwys sut maent yn sicrhau gwerth wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus) a pha mor dda y mae awdurdodau lleol yn cynllunio ar gyfer gwelliannau.

Cyhoeddir trosolwg o ganfyddiadau pob awdurdod lleol gan Archwilio Cymru yn eu Hadroddiad Gwell Blynyddol. Gallwch weld Adroddiad Gwella Blynyddol Torfaen isod:

Mae gan y Cyngor weithdrefnau cadarn ar waith, sy'n caniatáu i'n Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio sicrhau bod unrhyw argymhellion/cynigion i greu gwelliannau sy'n cael eu gwneud gan ein archwilwyr allanol, yn cael eu gweithredu'n briodol.

Gellir gweld manylion adroddiadau arolygu Archwilio Cymru’ ar y gwefannau canlynol:

Diwygiwyd Diwethaf: 30/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Gwella

Ffôn: 01495 742158

E-bost: improvement@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig