Pethau I'w Gwneud

Amgueddfa Gymunedol Blaenafon

Disgrifiad:
Wedi'i lleoli yn Neuadd y Gweithwyr ysblennydd a'i rhedeg gan dîm o wirfoddolwyr cyfeillgar, mae Amgueddfa Gymunedol Blaenafon yn dathlu treftadaeth ddiwylliannol arobryn Blaenafon a meysydd glo de Cymru.
Math:
Gwefan:
http://www.visitblaenavon.co.uk

Amgueddfa Torfaen Museum

Amgueddfa Torfaen Museum
Disgrifiad:
Mae'r Amgueddfa'n gartref i gasgliad o arteffactau lleol gydag arddangosfa arbennig o Lestri Japan, a gynhyrchwyd yn y dref o ganol y ddeunawfed ganrif. Dewch i ddysgu mwy am Barc Pont-y-pŵl a phori trwy'r casgliadau hynod o ddiddorol o fywyd y cartref yn Oes Fictoria
Math:
Gwefan:
http://www.torfaenmuseum.org.uk

Basn Camlas Pontymoel

Basn Camlas Pontymoel
Disgrifiad:
Mae basn y gamlas ym Mhontymoel yn fan cychwyn rhagorol i archwilio ar hyd y llwybr tynnu. Roedd bwthyn y gyffordd yn gartref i geidwad y tollau a oedd yn gofalu am y lociau, yn cadw'r dyfrffyrdd yn glir ac yn codi toll ar yr ysgraffau a deithiai drwyddo
Math:
Gwefan:
http://www.mbact.org.uk

Beicio yn Nhorfaen

Beicio yn Nhorfaen
Disgrifiad:
Torfaen has an extensive network of easily accessible cycling routes which can be used for getting to and from work, reaching important facilities such as leisure centres or shops or just for pleasure.
Math:
Gwefan:
http://www.torfaen.gov.uk

Blaenafon Cheddar Company Ltd

Blaenafon Cheddar Company Ltd
Disgrifiad:
Profiad unigryw i'r teulu. Cewch gyfle i weld caws yn cael ei wneud â llaw a mwynhau blasu'r enwog 'Big Pit Cheddar', yn ogystal ag amrywiaeth o 8 Cheddar Cymraeg arbenigol a Chaws Gafr Meddal Cymreig
Math:
Gwefan:
http://www.chunkofcheese.co.uk

Canolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl

Canolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Disgrifiad:
Mae'r Ganolfan Hamdden sydd wedi ei hailddatblygu yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau, gan gynnwys: ystafell Iechyd, gyda Sauna, Ystafell Stêm a Jacuzzi, Prif Bwll Nofio gyda 6 lôn, Neuadd Chwaraeon gyda 5 Cwrt a 2 Gwrt Sboncen. Cyfleusterau cynadledda, caffi a bar ar gael hefyd
Math:
Gwefan:
http://www.torfaenleisuretrust.co.uk

Canolfan Byw'n Egnïol Bowden

Canolfan Byw'n Egnïol Bowden
Disgrifiad:
Mae Canolfan Byw'n Egnïol Bowden yn cynnig amrywiol gyfleusterau, sy'n cynnwys: Neuadd Chwaraeon gyda 4 Cwrt Badminton, Pêl Fasged, Pêl Droed Pump bob Ochr, Pêl Foli a Stiwdio Ddawns gyda'r holl gyfarpar
Math:
Gwefan:
http://www.torfaenleisuretrust.co.uk

Canolfan Gelfyddydau Maenor Llantarnam

Canolfan Gelfyddydau Maenor Llantarnam
Disgrifiad:
Wedi ei lleoli yng nghartref bonheddwr o oes Fictoria, mae gan Faenor Llantarnam dair oriel arddangos yn dangos celfyddyd a chrefft lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
Math:
Gwefan:
https://llantarnamgrange.com/?lang=cy

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon a'r Llyfrgell

Disgrifiad:
Mae Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon wedi ei lleoli yn hen Ysgol Eglwys San Pedr a sefydlwyd ym 1816 gan Sarah Hopkins i ddarparu addysg am ddim i blant yr arferai eu rhieni weithio i Gwmni Blaenafon.
Math:
Gwefan:
http://www.visitblaenavon.co.uk

Cheeky Monkeys

Cheeky Monkeys
Disgrifiad:
Canolfan Chwarae Meddal ddiweddaraf a mwyaf Torfaen, gan gynnwys parth Babanod, parth Plant Iau, parth Chwaraeon a pharth Awyr Agored
Math:
Gwefan:
http://www.cheekymonkeyscwmbran.co.uk

Clwb Golff a Gwledig Greenmeadow

Clwb Golff a Gwledig Greenmeadow
Disgrifiad:
Ni fedrwch ddod i Dorfaen heb ymweld â Chlwb Golff a Gwledig Greenmeadow. Cartref bwyd da a chwmni da. Maes dreifio, siop golff gydag amrywiaeth dda o stoc
Math:
Gwefan:
http://www.greenmeadowgolf.com

Clwb Golff Parc Woodlake

Clwb Golff Parc Woodlake
Disgrifiad:
Cwrs gwych i bencampwyr gyda meysydd USGA yn edrych allan dros olygfeydd tuag at Fannau Brycheiniog a'r Mynydd Du
Math:
Gwefan:
http://www.woodlake.co.uk

Clwb Golff Pontnewydd

Clwb Golff Pontnewydd
Disgrifiad:
The oldest golf club in Wales, established in 1875. Located north west of Cwmbran town centre, the course measures 5278yds (par 68).
Math:

Clwb Golff Pont-y-pŵl

Clwb Golff Pont-y-pŵl
Disgrifiad:
Sefydlwyd ym 1903. 18 twll. Academi Hyfforddi Dan Do. Cyfleusterau Ymarfer. Ystafell digwyddiadau 100 sedd ar gael ar gyfer priodasau a digwyddiadau preifat
Math:
Gwefan:
https://www.pontypoolgolf.com/

Cronfa Llandegfedd

Cronfa Llandegfedd
Disgrifiad:
Wedi ei lleoli mewn lleoliad gwledig, 15 munud yn unig o'r M4. Ailddatblygwyd cyfleusterau yn Llandegfedd yn 2014 i gynnwys canolfan ymwelwyr a chanolfan chwaraeon dŵr newydd sbon a agorodd i'r cyhoedd ar 1 Ebrill 2015.
Math:
Gwefan:
http://www.llandegfedd.co.uk

Cwmbran Shopping

Cwmbran Shopping
Disgrifiad:
Cwmbran Shopping is the largest shopping centre in South East Wales. With 170 great shops and stores.
Math:
Gwefan:
https://www.cwmbrancentre.com

Fferm Gymunedol Greenmeadow

Fferm Gymunedol Greenmeadow
Disgrifiad:
Mewn mwy na 120 erw, mae gan Fferm Gymunedol Greenmeadow amrywiaeth o anifeiliaid o dras a rhai prin y medrwch eu cyfarfod
Math:
Gwefan:
http://www.greenmeadowcommunityfarm.org.uk

G-Force Karting

G-Force Karting
Disgrifiad:
Prif Leoliad Ceir Gwyllt Awyr Agored De Cymru: mae G-Force Karting wedi ei leoli yn Nyffryn hyfryd afon Wysg gyda chefndir o fryniau a golygfeydd gwych
Math:
Gwefan:
http://www.g-forcekarting.co.uk

Gwaith Haearn Blaenafon

Gwaith Haearn Blaenafon
Disgrifiad:
South Wales's industrial history is recalled at this revealing site, one of Europe's best preserved 18th century ironworks.
Math:
Gwefan:
https://cadw.gov.wales/

Hollywood Bowl

Hollywood Bowl
Disgrifiad:
For a great day or night to remember, book at Hollywood Bowl today
Math:
Gwefan:
https://www.hollywoodbowl.co.uk/

Llyn Cychod Cwmbrân

Llyn Cychod Cwmbrân
Disgrifiad:
Cwmbran Boating Lake is only a few minutes walk from Cwmbran town centre. Enjoy a stroll around the lake and feed the geese and ducks.
Math:

Llynnoedd Garn

Llynnoedd Garn
Disgrifiad:
Roedd Gwarchodfa Natur Llynnoedd Garn yn arfer bod yn ardal gyda hen domenni rwbel a hen weithfeydd glo ond ar ôl cynllun adfer tir helaeth, fe'i agorwyd yn swyddogol ym 1997 fel ardal hardd i drigolion ac ymwelwyr.
Math:
Gwefan:
http://www.visitblaenavon.co.uk

Lollipops & Ladybirds

Lollipops & Ladybirds
Disgrifiad:
Children's Arty Parties, Paint Your Own Pottery, Mother and Toddler sessions, silver and ceramic keepsakes, toys, cards and gifts,family friendly coffee shop.
Math:
Gwefan:
http://lollipopsandladybirds.co.uk

Maes Golff Llanyrafon

Maes Golff Llanyrafon
Disgrifiad:
Llanyravon Golf course is a 9 hole par 3 municipal course. This course offers enjoyment to experienced golfers and a challenge for those who have recently taken up the game of golf.
Math:

Marchnadoedd Pont-y-pŵl

Marchnadoedd Pont-y-pŵl
Disgrifiad:
Ailddodrefnwyd y Farchnad Dan Do draddodiadol ac mae yma amrywiaeth o stondinau sy'n cynnig bwyd lleol ffres, blodau, gemwaith, trwsio watsiau, dillad a llawer iawn mwy! Bob dydd Mercher, mae Pont-y-pŵl hefyd yn cynnal y Farchnad Awyr Agored boblogaidd, gyda chyfle i chi brynu amrywiaeth eang o gynnyrch lleol, ffres. Ffoniwch am fwy o wybodaeth neu i rentu stondin
Math:

Melin Llanyrafon

Melin Llanyrafon
Disgrifiad:
Mae'r Felin yn un o'r melinau dŵr carreg driphlyg prin i oroesi yn y wlad. Yn y felin o'r 17eg ganrif, sydd dan ofal Ffrindiau Melin Llanyrafon, mae yna lawer o arteffactau hanesyddol o'r ardal
Math:
Gwefan:
http://www.wales-tourist-information.co.uk/attractions/item/23942/Llanyrafon_Mill.html

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon
Disgrifiad:
Mae Neuadd y Gweithwyr yn enghraifft dda o bensaernïaeth ddiwydiannol Cymru, ac fe dalwyd am yr adeilad gan y glöwyr eu hunain
Math:
Gwefan:
http://www.visitblaenavon.co.uk

Parc Pont-y-pŵl ac Canolfan Sgïo

Parc Pont-y-pŵl ac Canolfan Sgïo
Disgrifiad:
Possibly the finest town park in Wales with over 150 acres of beautiful scenery and many leisure facilities.
Math:

Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Genedlaethol Cymru

Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Genedlaethol Cymru
Disgrifiad:
Award-winning world-class Museum, where visitors can experience at first-hand what life was like for the generations of miners who risked life and limb to extract the precious mineral which fuelled the Industrial Revolution.
Math:
Gwefan:
https://museum.wales/bigpit/

Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon

Disgrifiad:
Mae Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon wedi ei lleoli yng nghalon Safle Treftadaeth y Byd ar gyrion Bannau Brycheiniog.
Math:
Gwefan:
http://www.pontypool-and-blaenavon.co.uk

Sinema Vue

Sinema Vue
Disgrifiad:
An 8 screen Cinema located in the recently opened Leisure complex in Cwmbran Town Centre.
Math:
Gwefan:
https://www.myvue.com/cinema/cwmbran/whats-on

Stadiwm Cwmbrân

Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad:
Mae Stadiwm Cwmbrân yn gyfleustra modern gyda thrac athletau o safon ryngwladol ynghyd â neuadd chwaraeon wyth cwrt
Math:
Gwefan:
http://torfaenleisuretrust.co.uk

Theatr Congress

Theatr Congress
Disgrifiad:
Located in the heart of Cwmbran with full disabled access, this popular venue offers a variety of theatrical productions, dance and musical performances, lunchtime concerts and much more.
Math:
Gwefan:
http://www.congresstheatre.co.uk/

Tŵr Ffoledd

Tŵr Ffoledd
Disgrifiad:
Cafodd ei adeiladu gan deulu Hanbury o gwmpas 1770 a'i adfer o gwmpas 1831 ac fe'i defnyddiwyd fel gwylfa ar gyfer yr helfa leol ac fel tŷ haf ar gyfer y teulu. Mae golygfeydd gwych dros y wlad o gwmpas
Math:
Gwefan:
https://www.torfaen.gov.uk/cy/LeisureParksEvents/ParksandOpenSpaces/Folly-Tower/The-Folly-Tower.aspx

Y Groto Cregyn

Y Groto Cregyn
Disgrifiad:
Originally built as a summerhouse for the Hanbury family, the Shell Grotto is a listed Grade II building. Its simple exterior gives no clue to the wonderful interior - walls and ceilings decorated with shells, whilst the floor depicts flower and heart shapes made from bones.
Math:
Gwefan:
https://www.torfaen.gov.uk/cy/LeisureParksEvents/ParksandOpenSpaces/Shell-Grotto/Shell-Grotto.aspx
Arddangos Arddangos 1 i 35 o 35
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig