Pethau I'w Gwneud

Amgueddfa Gymunedol Blaenafon

Disgrifiad:
Wedi'i lleoli yn Neuadd y Gweithwyr ysblennydd a'i rhedeg gan dîm o wirfoddolwyr cyfeillgar, mae Amgueddfa Gymunedol Blaenafon yn dathlu treftadaeth ddiwylliannol arobryn Blaenafon a meysydd glo de Cymru.
Math:
Gwefan:
http://www.visitblaenavon.co.uk

Amgueddfa Torfaen Museum

Amgueddfa Torfaen Museum
Disgrifiad:
Mae'r Amgueddfa'n gartref i gasgliad o arteffactau lleol gydag arddangosfa arbennig o Lestri Japan, a gynhyrchwyd yn y dref o ganol y ddeunawfed ganrif. Dewch i ddysgu mwy am Barc Pont-y-pŵl a phori trwy'r casgliadau hynod o ddiddorol o fywyd y cartref yn Oes Fictoria
Math:
Gwefan:
http://www.torfaenmuseum.org.uk

Basn Camlas Pontymoel

Basn Camlas Pontymoel
Disgrifiad:
Mae basn y gamlas ym Mhontymoel yn fan cychwyn rhagorol i archwilio ar hyd y llwybr tynnu. Roedd bwthyn y gyffordd yn gartref i geidwad y tollau a oedd yn gofalu am y lociau, yn cadw'r dyfrffyrdd yn glir ac yn codi toll ar yr ysgraffau a deithiai drwyddo
Math:
Gwefan:
http://www.mbact.org.uk

Beicio yn Nhorfaen

Beicio yn Nhorfaen
Disgrifiad:
Torfaen has an extensive network of easily accessible cycling routes which can be used for getting to and from work, reaching important facilities such as leisure centres or shops or just for pleasure.
Math:
Gwefan:
http://www.torfaen.gov.uk

Blaenafon Cheddar Company Ltd

Blaenafon Cheddar Company Ltd
Disgrifiad:
Profiad unigryw i'r teulu. Cewch gyfle i weld caws yn cael ei wneud â llaw a mwynhau blasu'r enwog 'Big Pit Cheddar', yn ogystal ag amrywiaeth o 8 Cheddar Cymraeg arbenigol a Chaws Gafr Meddal Cymreig
Math:
Gwefan:
http://www.chunkofcheese.co.uk

Canolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl

Canolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl
Disgrifiad:
Mae'r Ganolfan Hamdden sydd wedi ei hailddatblygu yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau, gan gynnwys: ystafell Iechyd, gyda Sauna, Ystafell Stêm a Jacuzzi, Prif Bwll Nofio gyda 6 lôn, Neuadd Chwaraeon gyda 5 Cwrt a 2 Gwrt Sboncen. Cyfleusterau cynadledda, caffi a bar ar gael hefyd
Math:
Gwefan:
http://www.torfaenleisuretrust.co.uk

Canolfan Byw'n Egnïol Bowden

Canolfan Byw'n Egnïol Bowden
Disgrifiad:
Mae Canolfan Byw'n Egnïol Bowden yn cynnig amrywiol gyfleusterau, sy'n cynnwys: Neuadd Chwaraeon gyda 4 Cwrt Badminton, Pêl Fasged, Pêl Droed Pump bob Ochr, Pêl Foli a Stiwdio Ddawns gyda'r holl gyfarpar
Math:
Gwefan:
http://www.torfaenleisuretrust.co.uk

Canolfan Gelfyddydau Maenor Llantarnam

Canolfan Gelfyddydau Maenor Llantarnam
Disgrifiad:
Wedi ei lleoli yng nghartref bonheddwr o oes Fictoria, mae gan Faenor Llantarnam dair oriel arddangos yn dangos celfyddyd a chrefft lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
Math:
Gwefan:
http://www.lgac.org.uk

Canolfan Sgïo Pont-y-pŵl

Canolfan Sgïo Pont-y-pŵl
Disgrifiad:
Yng Nghanolfan Sgïo Pont-y-pŵl, mae yna brif lethr sy'n 230 metr, ardal i ddechreuwyr /nofisiaid, lifft sgïo Poma, system ysgeintio a rhedfa mogwl
Math:
Gwefan:
http://www.torfaenleisuretrust.co.uk

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon a'r Llyfrgell

Disgrifiad:
Mae Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon wedi ei lleoli yn hen Ysgol Eglwys San Pedr a sefydlwyd ym 1816 gan Sarah Hopkins i ddarparu addysg am ddim i blant yr arferai eu rhieni weithio i Gwmni Blaenafon.
Math:
Gwefan:
http://www.visitblaenavon.co.uk
Arddangos 1 i 10 o 38
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig