Marchnadoedd Pont-y-pŵl

Marchnadoedd Pont-y-pŵl
  • Lleoliad:Pontypool

Ailddodrefnwyd y Farchnad Dan Do draddodiadol ac mae yma amrywiaeth o stondinau sy’n cynnig bwyd lleol ffres, blodau, gemwaith, trwsio watsiau, dillad a llawer iawn mwy! Bob dydd Mercher, mae Pont-y-pŵl hefyd yn cynnal y Farchnad Awyr Agored boblogaidd, gyda chyfle i chi brynu amrywiaeth eang o gynnyrch lleol, ffres. Ffoniwch am fwy o wybodaeth neu i rentu stondin.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Na
  • Addas i Deuluoedd:Na
Manylion Cyswllt
Diwygiwyd Diwethaf: 07/12/2022 Nôl i’r Brig