Beicio yn Nhorfaen

Beicio yn Nhorfaen

Mae gan Dorfaen rwydwaith eang o lwybrau beicio hygyrch y gellir eu defnyddio i fynd i ac o’r gwaith, cyrraedd cyfleusterau pwysig fel canolfannau hamdden neu siopau neu er pleser pur. Mae llawer o’r llwybrau oddi ar y ffordd ac yn arwain trwy dirweddau deniadol gyda llawer o nodweddion hanesyddol difyr. Mae nifer y llwybrau wedi cynyddu’n gyflym yn ddiweddar ac mae rhwydwaith trawiadol yn y cwm bellach. Mae nifer o lwybrau ‘Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol’ yn y fwrdeistref, gan gynnwys:

  • NCN 492 - Cwmbran to Blaenavon
  • NCN 49 - Newport to Mamhilad
  • NCN 466 - Pontypool to Crumlin
  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Na
  • Addas i Deuluoedd:Na
Manylion Cyswllt
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig