Basn Camlas Pontymoel

Basn Camlas Pontymoel
  • Lleoliad:Pontypool

Mae basn y gamlas ym Mhontymoel yn fan cychwyn rhagorol i archwilio ar hyd y llwybr tynnu. Roedd bwthyn y gyffordd yn gartref i geidwad y tollau a oedd yn gofalu am y lociau, yn cadw’r dyfrffyrdd yn glir ac yn codi toll ar yr ysgraffau a deithiai drwyddo. Mae yna ddigon o le i barcio, am ddim.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Na
  • Addas i Deuluoedd:Na
Manylion Cyswllt
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig