Melin Llanyrafon

Melin Llanyrafon
  • Lleoliad:Cwmbran

Mae’r Felin yn un o’r melinau dŵr carreg driphlyg prin i oroesi yn y wlad. Yn y felin o’r 17eg ganrif, sydd dan ofal Ffrindiau Melin Llanyrafon, mae yna lawer o arteffactau hanesyddol o’r ardal. Hoffech chi chwarae mwy o ran yn y gwaith o adfer y Felin? Beth am ymuno â grŵp y Ffrindiau, sef grŵp cymunedol lleol sy’n rhannu diddordeb yn nhreftadaeth yr ardal leol. Mae yna lefydd parcio yma ac mae’r safle’n hygyrch i ymwelwyr anabl.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Na
  • Addas i Deuluoedd:Na
Manylion Cyswllt
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig