Llynnoedd Garn

Llynnoedd Garn
  • Lleoliad:Blaenavon

Roedd Gwarchodfa Natur Llynnoedd Garn yn arfer bod yn ardal gyda hen domenni rwbel a hen weithfeydd glo ond ar ôl cynllun adfer tir helaeth, fe’i agorwyd yn swyddogol ym 1997 fel ardal hardd i drigolion ac ymwelwyr. Mae’n 40 hectar gyda llynnoedd a glaswelltir, ac yn cynnig cynefin amrywiol a thiroedd bridio i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Na
  • Addas i Deuluoedd:Na
Manylion Cyswllt
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig