Canlyniadau refferenda ac etholiadau eraill

Gallwch weld canlyniadau refferenda ac etholiadau eraill a gynhaliwyd yn Nhorfaen yma: 

Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2021 

Mae canlyniad etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu Ardal Gwent newydd gael ei gyhoeddi ym Mlaenau Gwent. Mae Jeff Cuthbert, y Blaid Lafur a Chydweithredol, wedi ei ailethol. I weld y canlyniad llawn ewch i www.blaenau-gwent.gov.uk

 


 

Diwygiwyd Diwethaf: 11/06/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Electoral Registration

Ffôn: 01495 766077

E-bost: voting@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig