Canlyniadau Etholiadau Llywodraeth Cymru

Gallwch weld canlyniadau etholiadau Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yn Nhorfaen isod: 

Etholiadau Senedd Cymru 2021

Senedd Cymru Elections 2021
Enw’r ymgeisyddDisgrifiad (os oes)Nifer y pleidleisiau

ACKERMAN

Lyn

Plaid Cymru The Party of Wales

2564

 

GERMAN

Veronica Kathleen

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru – Adfywio Yw’r flaenoriaeth

1180

 

HARRISON

Thomas George

UKIP Scrap The Assembly/Senedd

895

 

NEAGLE

Lynne

Llafur Cymru

11,572

ETHOLWYD

PARRY

Gruff

Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru

6251

 

ROSS-FRANCOME

Mathew Francis

Freedom Alliance. No Lockdowns. No curfews.

522

 

WILLIAMS

Ian Michael

Reform UK

730

 

WILLIAMS

Ryan Thomas

Gwlad - Plaid Annibyniaeth Cymru

239

 

Cadarnhau'r nifer a bleidleisiodd yn Nhorfaen

  • Etholaeth: Nifer y pleidleisiau 23953 allan o 64270 sy’n gyfystyr â 37%
  • Rhanbarthol: Nifer y pleidleisiau 24229 allan o 64270 sy’n gyfystyr â 38%

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

National Assembly for Wales Elections 2016
Enw’r ymgeisyddDisgrifiad (os oes)Nifer y pleidleisiau

BOUCHER

Susan

UKIP Wales

5190

 

JENKINS

Steven Owen

Plaidd Werdd Cymru

681

 

NEAGLE

Lynne

Llafur Cymru

9688

ETHOLWYD

SMITH

Graham

Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru

3931

 

WILLOTT

Alison Leyland

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

628

 

WOOLFALL JONES

Matthew

Plaid Cymru – The Party of Wales

2860

 

Diwygiwyd Diwethaf: 11/05/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestru Etholiadol

Ffôn: 01495 766077

E-bost: voting@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig