Canlyniadau Etholiadau

Yma cewch ganlyniadau'r etholiadau amrywiol sydd wedi cael eu cynnal yn Nhorfaen. Dewiswch y math o etholiad o'r rhestr isod:

  • Canlyniadau Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
  • Canlyniadau Etholiadau Cyngor Cymunedol
  • Canlyniadau Etholiad Llywodraeth Cymru
  • Canlyniadau Etholiadau y Senedd
  • Refferenda ac etholiadau eraill
Diwygiwyd Diwethaf: 17/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestru Etholiadol

Ffôn: 01495 766077

E-bost: voting@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig