Newidiadau i bleidleisio yng Nghymru

Bu ychydig o newidiadau yn ddiweddar i fasnachfraint bleidleisio Cymru.

Mae pobl ifanc 14 a 15 oed bellach yn gallu cofrestru i bleidleisio a gall pobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio yn etholiadau Senedd Cymru ac etholiadau Llywodraeth Leol.

Mae hyn yn golygu, yn ystod etholiadau Llywodraeth Leol a Chyngor Cymunedol Mai 2022, y bydd cyfle i filoedd yn fwy o bleidleiswyr ddweud eu dweud.

Mae hyn yn gyfle cyffrous i bobl ifanc, oherwydd am y tro cyntaf, bydd ganddyn nhw lais i ddewis pwy sy'n eu cynrychioli yn Nhorfaen.

Nid yw pwerau pleidleisio newydd pobl ifanc yn ymestyn i etholiadau cyffredinol y DU, gan fod yn rhaid i chi fod yn 18 oed i bleidleisio mewn etholiadau cyffredinol

Pryd Alla i Gofrestru?

Gallwch gofrestru nawr. Ewch i www.gov.uk/register-to-vote a dilynwch y camau i gofrestru. Nid oes rhaid i chi fod yn 16 i gofrestru i bleidleisio. Gallwch gofrestru o 14, ond yn anffodus bydd angen i chi aros ychydig i bleidleisio.

Er mwyn eich galluogi i bleidleisio mewn etholiad rhaid derbyn cofrestriadau 12 diwrnod ymlaen llaw.

I gael gwybodaeth bellach ewch i ardal Sut i Gofrestru ar y wefan.

Diwygiwyd Diwethaf: 28/01/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestru Etholiadol

Ffôn: 01495 762200

E-bost: voting@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig