Etholiadau - Swyddi Gwag

Hysbysir drwy hyn hyn fod swydd wag achlysurol yn bodoli ar gyfer cynghorydd cymuned yn Ward Dafarn Newydd Uchaf yng Nghyngor Cymuned Pont-y-pŵl

Diwygiwyd Diwethaf: 18/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestru Etholiadol

Ffôn: 01495 766077

E-bost: voting@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig