Canolfan Asesu Pont Fach

Mae Pont Fach yn rhan o Ymateb Graddedig i gefnogi disgyblion cynradd Cymhleth ag Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol Eithafol sy’n cael effaith sylweddol ar eu dysgu.

Mae'n cynnig lleoliad rhan-amser, tymor byr pwrpasol yn seiliedig ar anghenion unigol gyda'r disgybl yn aros ar y gofrestr yn eu hysgol. Nid yw Pont Fach yn GAAA.

Maen nhw’n cwblhau cyfres o asesiadau i gael darlun mwy o ‘beth sy’n digwydd’: anghenion cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol disgybl; galluoedd gwybyddol os yw'r ysgol yn teimlo bod yna anhawster dysgu sylfaenol nad yw'r ysgol wedi gallu ei asesu. Gweithio'n agos gyda staff cymorth yr ysgol mewn amgylchedd rheoledig.

  • Gwneud argymhellion i'r ysgol ar y ffordd ymlaen o ran dychwelyd i'r ysgol
  • Cydgysylltu ag Allgymorth os oes angen cymorth ar ddisgybl sy'n dychwelyd i'r ysgol
  • Cydgysylltu â'r Awdurdod Lleol os na argymhellir dychwelyd i'r ysgol

Llwybr Atgyfeirio

Gwneir ceisiadau gan yr ysgol am ymgysylltiad yn uniongyrchol i'r gwasanaeth allgymorth, yn dilyn eu hymateb graddedig o ran ADY.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig