Addysg yn y Cartref

Os yw rhiant yn dewis addysgu eu plentyn gartref, nhw sy'n gyfrifol am sicrhau eu bod yn derbyn addysg addas.

Dan Adran 437(1) Deddf Addysg 1996, mi fydd awdurdodau lleol yn ymyrryd os yw’n ymddangos nad yw rhieni’n darparu addysg addas.

Mae gan Dorfaen swyddog ‘addysg yn y cartref’ sy’n rhoi cyngor ac arweiniad ar y polisi a gweithdrefnau addysg yn y cartref.

Llwybr Atgyfeirio

Ffoniwch/e-bostiwch yn uniongyrchol i gael cyngor a chymorth

Manylion Cyswllt y Gwasanaeth

Swyddog Cyswllt ADY – Plant Sy’n Derbyn Gofal ac Addysg yn y Cartref

Rachael Williams
ALN and Inclusion Link Officer (Home Education and Engagement)
E-bost: rachael.williams@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 13/01/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 742559

Nôl i’r Brig