Gwaharddia-dau

Mae Swyddogion Cyswllt ADY yn rhoi cyngor ac arweiniad ar brosesau gwahardd i ysgolion, llywodraethwyr, rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill.

  • Darparu hyfforddiant i ysgolion/llywodraethwyr ar brosesau gwahardd.
  • Mynychu cyfarfodydd/trafodaethau/cyfarfodydd Cynllun Cymorth Bugeiliol gydag ysgolion ynghylch dulliau amgen yn hytrach na gwaharddiadau parhaol a chynllunio cymorth ar gyfer disgyblion sy'n derbyn gwaharddiadau dro ar ôl tro.
  • Mynychu cyfarfodydd Pwyllgor Disgyblu Disgyblion ar gyfer gwaharddiadau parhaol a chyfnod penodol mwy na 15 yn cyflwyno achos yr Awdurdod Lleol
  • Mynychu gwrandawiadau gwahardd parhaol i gyflwyno achos yr awdurdod lleol.
  • Monitro data gwaharddiadau yn fisol.

Darparu data corfforaethol a Llywodraeth Cymru ac adroddiadau ar addysg yn y cartref

Llwybr Atgyfeirio

Ffoniwch/e-bostiwch yn uniongyrchol i gael cyngor a chymorth

Manylion Cyswllt y Gwasanaeth

Rheolwr ADY

Tracy Tucker
Ffôn: 01495 766998
E-bost: tracy.tucker@torfaen.gov.uk 

Swyddog Cyswllt ADY (Gogledd)

Sarah Garner
Ffôn: 01495 766971
E-bost: sarah.garner@torfaen.gov.uk

Swyddog Cyswllt ADY (De)

Angharad Wooding
Ffôn: 01495 766973
E-bost: angharad.wooding@torfaen.gov.uk

Swyddogion cyswllt ADY: Plant Sy’n Derbyn Gofal

Kate Evans
Ffôn: 01495 742527
E-bost: kate.evans@torfaen.gov.uk 

Emma Murphy
Ffôn: 01495 766900
E-bost: emma.murphy@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 09/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig