Cymorth ASA

Mae'r Swyddog Cymorth Awtistiaeth yn gweithio gyda rhieni, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymwneud â disgyblion sydd wedi derbyn diagnosis ASA. Mae'r swyddog yn darparu cyngor ac arweiniad i gefnogi ysgolion i gynllunio ar gyfer plant a phobl ifanc ar y sbectrwm ASA a sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys a bod eu hanghenion yn cael eu diwallu.

Meysydd ffocws:

  • Newydd gael diagnosis
  • Cymorth pontio

Darperir ystod o adnoddau a hyfforddiant i ysgolion, rhieni a gweithwyr proffesiynol.

Llwybr Atgyfeirio

Mae angen i weithiwr proffesiynol lenwi ffurflen cais am gymorth gyda chaniatâd rhieni.

Neu

Gall rhieni/gofalwyr wneud cais am gyswllt yn uniongyrchol.

Manylion Cyswllt y Gwasanaeth

Cheryl Deneen
Ffôn: 01495 766967
E-bost: cheryl.deneen@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 09/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig