GEMS: Gwasanaeth Addysg Ethnig Lleiafrifol Gwent

Mae gan Dorfaen Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda GEMS i godi cyflawniad a chyrhaeddiad dysgwyr du a lleiafrifoedd ethnig (BME) (4-19 oed).

Gall GEMS ddarparu cymorth yn iaith y cartref os oes gennym staff sy'n siarad yr ieithoedd gofynnol. Mae’n bosibl mai dim ond am gyfnod cyfyngedig y bydd cymorth iaith y cartref ar gael ac mae’n dibynnu ar yr hyn sydd ar gael.

  • Gall GEMS gynghori staff addysgu ar strategaethau, adnoddau, asesu ac arfer da cyffredinol i ddysgwyr.
  • Gall GEMS ddarparu hyfforddiant am ddim ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â dysgwyr BME.
  • Gall GEMS ddarparu gwasanaeth benthyca adnoddau i bob ysgol (Ffoniwch Claire Tyler ar 01633 851501 neu 01633 851505).
  • Bydd GEMS yn cynghori ar bolisïau ysgol a chynlluniau gweithredu sy'n ymwneud ag anghenion disgyblion sydd â Saesneg fel iaith ychwanegol (EAL), gan gynnwys newydd-ddyfodiaid.

Gall GEMS weithio mewn partneriaeth â staff dynodedig i sicrhau bod anghenion dysgwyr BME yn cael eu diwallu.

Gall GEMS ddarparu cyngor a/neu gefnogaeth arbenigol cyn unrhyw arolygiad Estyn.

Mae gan GEMS staff profiadol i roi cymorth gydag unrhyw faterion bugeiliol a/neu yn y cartref a all godi.

Cysylltwch â swyddfa GEMS ar 01633 851502 neu 01633 851505

Llwybr Atgyfeirio

Mae’r ysgol yn atgyfeirio’n uniongyrchol at GEMS a llenwi’r ffurflen cais am gyswllt.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig