Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Mae Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) yn ddogfen gyfreithiol statudol sy'n angenrheidiol i gefnogi unrhyw gyfyngiad y gellir ei orfodi neu fesur sy'n ymwneud â'r briffordd. Mae'n caniatáu i'r Awdurdod Priffyrdd reoleiddio cyflymder cerbydau, eu symudiad a pharcio yn ogystal â symudiad cerddwyr. Gall Swyddogion Gorfodi Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen neu'r Heddlu eu gorfodi.

Mae gwneud GRhT yn broses hir sy’n cynnwys y camau canlynol:

  • Ymgynghori ag ymgynghorwyr statudol e.e. gwasanaethau brys, gweithredwyr bysiau, aelodau lleol
  • Hysbysebu hysbysiad (au) o'r cynigion yn y wasg leol
  • Rhaid cyflwyno sylwadau i'r cynigion yn ysgrifenedig, yn nodi eu sail, i'r cyfeiriad a bennir yn yr hysbysiad yn ystod cyfnod rhybudd o 21 diwrnod o leiaf.
  • Gwneud y Gorchymyn - gall / bydd y TRO wedyn yn cael ei selio'n ffurfiol ar yr amod bod yr holl sylwadau sefydlog wedi'u hystyried
  • Rhybudd o wneud Gorchymyn - Bydd y Gorchymyn yn cael ei hysbysebu yn y wasg leol eto a bydd pobl sydd wedi cyflwyno sylwadau i'r cynllun yn derbyn hysbysiad bod y Gorchymyn wedi'i wneud. O'r dyddiad y pennir yn yr hysbyseb, bydd modd gorfodi'r Gorchymyn.

Cynigion ar gyfer y Cynllun Traffig Cyfredol

Cynigion ar gyfer y Cynllun Traffig Cyfredol
EnwCynnigDyddiadStatws

Temporary Road Closure for Pontypool Christmas Cavalcade – Various Roads, Pontypool

 

Saturday 26th November - Please note, the notice states the road closures will be in place from 9am – 6pm, however roads may be shut and reopened at various times within these hours to minimise disruption to the road network

Temporary Prohibition of Traffic Order 2022

18 November 2022  
Temporary Road Closure - Remembrance Parades, Blaenavon, Pontypool, New Inn, Pontnewydd, Cwmbran

Temporary Prohibition of Traffic Order 2022 – Roads closed across the borough for Remembrance Parades to take place

4 Tachwedd 2022   Wedi Cau
Various Roads (Traffic Regulation and Speed Limit) Consolidation Order 2019 (Amendment No. 6) Disabled Persons Parking Places

Various Traffic Order

2 Tachwedd 2022  
Temporary Road Closure - Blaenavon Fireworks Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 - B4248 Garn Road & Stable Row 28 Hydref 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure - Neville Street, Garndiffaith Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 26 Hydref 2022  Wedi Cau 
Temporary Road Closure –  Hill Top Road, Cwmbran Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 19 Hydref 2022  Wedi Cau

Temporary Footpath Closure –  Adopted Footpath and Footbridge Buttercup Court/Clovercourt, Ty Canol to Incline Lane

Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2022

19 Hydref 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure - Resurfacing various roads across Torfaen Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 21 Medi 2022  
Temporary Road Closure – Club Road, Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 14 Medi 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure - Cefn Crib Road Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 24 Awst 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure - Stable Row, Blaenavon Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 24 Awst 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure – Osborne Road, Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 3 Awst 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure – Club Road, Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 3 Awst 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure - Various Roads, Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 20 Gorffennaf 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure - Tranch Road, Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 13 Gorffennaf 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure - Sunnybank Way, Griffithstown, Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 13 Gorffennaf 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure – Mic Morris (Torfaen) 10K Road Race - Various Roads, Blaenavon/Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 7 Gorffennaf 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure – Gwent Police Open Day – Turnpike Road, Cwmbran Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 27 Mehefin 2022  Wedi Cau
Temporary no waiting order – Ashford Close, Plantation Drive, Llanyrafon Way, Liswerry Drive and Caernarvon Crescent Temporary Prohibition of Waiting (at any time) Order 2022 27 Mehefin 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure – Various Roads Blaenavon – World Heritage Day Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 17 Mehefin 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure - Buttercup Court, Ty Canol, Cwmbran Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 5 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Edgehill, Llanfrechfa, Cwmbran Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 5 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Sherbourne Road, Sebastopol, Pontypool Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 5 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Hazel Close, New Inn, Pontypool Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 5 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Brunel Road, Fairwater, Cwmbran Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 4 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Porthmawr Road, Cwmbran Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 4 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Charlesville, Pontnewynydd Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 4 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Capel Newydd Avenue, Blaenavon Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 4 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Waterloo Court, Sebastopol, Pontypool Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 4 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Alexandra Road, Sebastopol, Pontypool Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 4 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Winstone Road, Trevethin Pontypool Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 4 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Parklawn Close, Pontnewydd, Cwmbran Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 4 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Osborne Road, Pontypool Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 4 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - The Woodlands, Penygarn, Pontypool Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 4 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Greenway Close, Griffithstown, Pontypool Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 3 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Bushy Park, Wainfelin, Pontypool Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 3 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Hafod Road, Ponthir Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 3 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Llanover Road Estate, Blaenavon Torfaen Jubilee Street Parties – Temporary Road Closure Order 2022 2 Mehefin 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure – Pentre Lane, Cwmbran Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 1 Mehefin 2022  Wedi Cau
Temporary Prohibition of Pedestrians  – Footpath 286 at Pentre Lane Llantarnam Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2022 27 Mai 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure – Stoney Road, Garndiffaith Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 27 Ebrill 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure – Coch Y North Road, Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 20 Ebrill 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure – Brook Street, Cwmbran Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 20 Ebrill 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Plasycoed Road, Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 30 Mawrth 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure - Maendy Way, Cwmbran Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 23 Mawrth  2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure – Mountain View Road, Pontnewynydd Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 23 Mawrth 2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure – Pantygasseg Road, Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 23 Mawrth  2022 Wedi Cau 
Temporary Road Closure – Crane Street, Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 2 Mawrth  2022 Wedi Cau
Temporary Road Closure – Crumlin Road, Pontypool Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 23 Chwefror 2022  Wedi Cau
Temporary Road Closure – A4051 Cwmbran Drive Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 9 Chwefror 2022 Wedi Cau
Ffordd Ar Gau Dros Dro – Riverside Drive, Blaenafon Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022 2 Chwefror 2022 Wedi Cau 

Cau Ffordd Dros Dro - Ty Box Close, Pontnewydd, Cwmbrân

Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

14 Ionawr 2022 Wedi Cau

Cau Ffordd Dros Dro - James Street, Pen-y-garn, Pont-y-pŵl

Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

17 - 21 Ionawr 2022  Wedi Cau
Gorchymyn Cydgrynhoi 2019 (Diwygiad Rhif 5) (Amrywiol Ffyrdd) (Rheoleiddio Traffig a Therfyn Cyflymder) Amrywiol Orchmynion Traffig 13 Hydref 2021 Wedi Cau
Gorchymyn Lleoedd Parcio Oddi Ar y Stryd yn Nhorfaen 2021 Amrywiol Orchmynion Traffig 13 Hydref 2021 Wedi Cau
Gorchymyn Cydgrynhoi 2019 (Diwygiad Rhif 5) (Amrywiol Ffyrdd) (Rheoleiddio Traffig a Therfyn Cyflymder) Gorchymyn Traffig Amrywiol 15 Medi 2021 Wedi Cau
Gorchymyn Cydgrynhoi 2019 (Diwygiad Rhif 4) Mannau Parcio i Bobl Anabl Gorchymyn Traffig Amrywiol 28 Ebrill 2021 Wedi Cau
Gorchymyn Arbrofol (Mannau Parcio Gwefru Cerbydau Trydan Oddi Ar y Stryd) 2020 Gorchymyn Traffig Arbrofol 9 Rhagfyr 2020 Wedi Cau
Gorchymyn (Mannau Parcio Oddi ar y Stryd) 2020 Gorchymyn Traffig 9 Rhagfyr 2020 Wedi Cau
Ffordd Fynediad Dienw Yn Arwain at Barth Dysgu Torfaen - Cyfyngiadau Gwahardd Aros Am Unrhyw Amser Gorchymyn Traffig Arbrofol 2020 21 Hydref 2020 Wedi Cau
Gorchymyn Cydgrynhoi Amrywiol Ffyrdd (Rheoleiddio Traffig a Therfyn Cyflymder) 2019 (Diwygio Rhif 3) Gorchymyn Traffig Amrywiol 5 Awst 2020 Wedi Cau
Gorchymyn Cydgrynhoi Amrywiol Ffyrdd (Rheoleiddio Traffig a Therfyn Cyflymder) 2019 (Diwygio Rhif 3) Gorchymyn Traffig Amrywiol 8 - 29 Gorff 2020 Wedi Cau
Diwygiwyd Diwethaf: 24/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd, Traffig a Gorfodi

Ffôn: 01495 742423
Ebost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig