Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Mae Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) yn ddogfen gyfreithiol statudol sy'n angenrheidiol i gefnogi unrhyw gyfyngiad y gellir ei orfodi neu fesur sy'n ymwneud â'r briffordd. Mae'n caniatáu i'r Awdurdod Priffyrdd reoleiddio cyflymder cerbydau, eu symudiad a pharcio yn ogystal â symudiad cerddwyr. Gall Swyddogion Gorfodi Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen neu'r Heddlu eu gorfodi.

Mae gwneud GRhT yn broses hir sy’n cynnwys y camau canlynol:

  • Ymgynghori ag ymgynghorwyr statudol e.e. gwasanaethau brys, gweithredwyr bysiau, aelodau lleol
  • Hysbysebu hysbysiad (au) o'r cynigion yn y wasg leol
  • Rhaid cyflwyno sylwadau i'r cynigion yn ysgrifenedig, yn nodi eu sail, i'r cyfeiriad a bennir yn yr hysbysiad yn ystod cyfnod rhybudd o 21 diwrnod o leiaf.
  • Gwneud y Gorchymyn - gall / bydd y TRO wedyn yn cael ei selio'n ffurfiol ar yr amod bod yr holl sylwadau sefydlog wedi'u hystyried
  • Rhybudd o wneud Gorchymyn - Bydd y Gorchymyn yn cael ei hysbysebu yn y wasg leol eto a bydd pobl sydd wedi cyflwyno sylwadau i'r cynllun yn derbyn hysbysiad bod y Gorchymyn wedi'i wneud. O'r dyddiad y pennir yn yr hysbyseb, bydd modd gorfodi'r Gorchymyn.

Cynigion ar gyfer y Cynllun Traffig Cyfredol

Current Traffic Scheme Proposals
NameProposalDate
Temporary Road Closure – Mountain Lane, Griffithstown Temporary Prohibition of Traffic Order 2024 29 May 2024
Temporary Road Closure – Maesderwen Crescent, Griffithstown Temporary Prohibition of Traffic Order 2024 28 May 2024
Temporary Road Closure – Hollybush Way, Cwmbran Temporary Prohibition of Traffic Order 2024 4 June 2024
Torfaen County Borough Council (Various Roads) (Traffic Regulation and Speed Limit) Consolidation Order 2019 (Amendment No.9) – Henllys Lanes, R303. Permanent Traffic Regulation Order amendment 5 June 2024 
Diwygiwyd Diwethaf: 06/06/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd, Traffig a Gorfodi

Ffôn: 01495 742423
Ebost: HTE.correspondence@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig