Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Mae Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) yn ddogfen gyfreithiol statudol sy'n angenrheidiol i gefnogi unrhyw gyfyngiad y gellir ei orfodi neu fesur sy'n ymwneud â'r briffordd. Mae'n caniatáu i'r Awdurdod Priffyrdd reoleiddio cyflymder cerbydau, eu symudiad a pharcio yn ogystal â symudiad cerddwyr. Gall Swyddogion Gorfodi Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen neu'r Heddlu eu gorfodi.

Mae gwneud GRhT yn broses hir sy’n cynnwys y camau canlynol:

  • Ymgynghori ag ymgynghorwyr statudol e.e. gwasanaethau brys, gweithredwyr bysiau, aelodau lleol
  • Hysbysebu hysbysiad (au) o'r cynigion yn y wasg leol
  • Rhaid cyflwyno sylwadau i'r cynigion yn ysgrifenedig, yn nodi eu sail, i'r cyfeiriad a bennir yn yr hysbysiad yn ystod cyfnod rhybudd o 21 diwrnod o leiaf.
  • Gwneud y Gorchymyn - gall / bydd y TRO wedyn yn cael ei selio'n ffurfiol ar yr amod bod yr holl sylwadau sefydlog wedi'u hystyried
  • Rhybudd o wneud Gorchymyn - Bydd y Gorchymyn yn cael ei hysbysebu yn y wasg leol eto a bydd pobl sydd wedi cyflwyno sylwadau i'r cynllun yn derbyn hysbysiad bod y Gorchymyn wedi'i wneud. O'r dyddiad y pennir yn yr hysbyseb, bydd modd gorfodi'r Gorchymyn.

Cynigion ar gyfer y Cynllun Traffig Cyfredol

Cynigion ar gyfer y Cynllun Traffig Cyfredol
EnwCynnigDyddiad
Torfaen County Borough Council (Various Roads)  Traffic Regulation and Speed Limit Consolidation Order 2019 (Amendment No. 8) 31 Ionawr 2024
Temporary Road Closure - Bridge Street, Griffithstown Temporary Prohibition of Traffic Order 2024 7 Chwefror 2024
Diwygiwyd Diwethaf: 07/02/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd, Traffig a Gorfodi

Ffôn: 01495 742423
Ebost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig