Cyfleoedd i Hysbysebu yn Nhorfaen

Sponsored roundabout

Ar gyfartaledd mae tua 20,000 o geir yn gyrru heibio cylchfannau prysuraf gogledd a de Torfaen bob dydd.

Mae dros 93,000 o bobl yn byw yn Nhorfaen; mae'n lle bywiog, amrywiol gyda chysylltiadau ffordd a rheilffordd ragorol.

Pum milltir yn unig ydyw o'r M4 sy'n ei gwneud yn ardal boblogaidd iawn ymhlith ymwelwyr, p'un a ydyn nhw'n dewis cerdded yn ein cefn gwlad syfrdanol neu siopa yng Nghanolfan Siopa Cwmbrân, un o'r canolfannau siopa dan do mwyaf yng Nghymru, gyda mwy na 170 o siopau a mwy na 3,000 o leoedd parcio.

Mae hysbysebu ar un o gylchfannau Torfaen yn rhoi cyfle i bobl weld neges eich busnes 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Mae Cyngor yn chwilio am fusnesau a fyddai â diddordeb mewn hysbysebu eu gwasanaethau ledled y fwrdeistref, o gylchfannau'r A4043 ym Mhont-y-pŵl, y rhai ar hyd Cwmbran Drive, i'r rhai ger Canolfan Siopa Cwmbrân a llawer mwy. 

Mae rhestr o’r rheini sydd eisoes yn hysbysebu ar gylchfannau ar gael i’w lawr lwytho yma.

Yr hyn sydd ar gael ar hyn o bryd

Junction of Maendy Way and Greenforge Way by (Petersons Funeral Home)

Cyffordd Maendy Way a Greenforge Way ger (Parlwr Angladdau Petersons)

x4 arwydd

£2250 Y Flwyddyn

Junction of Ty Gwyn Way and St Dials Road by Greenmeadow Farm

Cyffordd Tŷ Gwyn Way a St Dials Road ger Fferm Greenmeadow

x4 arwydd

£1750 Y Flwyddyn

Newport Road at the junction with Abbeyfields, bottom of Llantarnam Park Industrial Estate

Newport Road at the Cyffordd Abbeyfields, bottom of Llantarnam Park Industrial Estate

x4 arwydd

£2000 Y Flwyddyn

Grass Verge at Fairwater Way bus turning area

llain las ger man troi i’r bysiau, Fairwater Way

x2 arwydd

£1200 Y Flwyddyn

Junction of Greenforge Way, Springvale & Woodland Street (Near Springvale Ind Estate)

Cyffordd Greenforge Way, Springvale a Woodland Street (Ger Stad Ddiwydiannol Springvale)

x4 arwydd

£2250 Y Flwyddyn

Junction of Hollybush Way & Henllys Way

Cyffordd Hollybush Way & Henllys Way

x4 arwydd

£2000 Y Flwyddyn

Junction of Chapel Street and Maendy Way (by Pontnewydd Gentlemans Club)

Cyffordd Chapel Street and Maendy Way – Gan Glwb Gweithwyr Pontnewydd

x4 arwydd

£3000 Y Flwyddyn

Large Splitter Island at Junction of Cwmbran Drive (A4051) Sainsburys the Crow

Ynys Hollti Fawr wrth Gyffordd Cwmbran Drive (A4051) Sainsbury’s The Crow

x2 arwydd

£2750 Y Flwyddyn

Junction of Cwmbran Drive (A4051) & Henllys Way by Cwmbran Stadium

Cyffordd Cwmbran Drive (A4051) & Henllys Way by Cwmbran Stadium

x3 arwydd

£4000 Y Flwyddyn

Junction of Henllys Way & Ty Coch Way, Cwmbran

Cyffordd Henllys Way & Ty Coch Way, Cwmbran

x4 arwydd

£2,500 Y Flwyddyn

Junction of Llanfrechfa Way and Llantarnam Road

Cyffordd Llanfrechfa Way & Llantarnam Road

x4 arwydd

£2000 Y Flwyddyn

Splitter islands of Junction of Cwmbran Drive (A4051) & Hollybush Way (Parkway)

Ynysoedd Hollti ar Gyffordd Cwmbran Drive (A4051) a Hollybush Way (Parkway)

x3 arwydd

£2000 Y Flwyddyn

Junction of Cwmbran Drive with Ffordd Tir Brychiad (new housing site Sebastopol)

Cyffordd Cwmbran Drive ar Ffordd Tir Brychiad (new housing site Sebastopol)

x3 arwydd

£2,000 Y Flwyddyn

A4043 Pontypool at junction with High Street (Tesco)

A4043 Pontypool at Cyffordd with High Street (Tesco)

x4 arwydd

£3,500 Y Flwyddyn

Nid yw’r prisiau a rhestrwyd yn cynnwys TAW. 

* Cafwyd y ffigurau'n annibynnol o Adroddiad Blynyddol Teithio yng Ngwent Fwyaf 2009, Capita Symmonds fel y'i cyflwynwyd i Lywodraeth Cymru. 

Diwygiwyd Diwethaf: 16/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdogaethau

Ffôn: 01495 766116

E-bost: Joanna.Giatra@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig