Gwaith ar y Ffyrdd a Ffyrdd Ar Gau

Mae’r cyngor yn gyfrifol am reoli a chydgysylltu holl raglenni gwaith sy’n effeithio’r briffordd yn Nhorfaen, boed y gwaith yn cael ei wneud gan y cyngor neu gan gwmni cyfleustodau.

Caiff y rhestr o waith ffordd a ffyrdd sydd wedi eu cau yn Nhorfaen ei diweddaru bob wythnos ac mae ar gael yma. Fel arall, medrwch ddefnyddo ein system mapio i weld gwaith ffordd a ffyrdd sydd wedi eu cau yn Nhorfaen.

I adrodd am unrhyw broblemau gyda rheoli traffig neu signalau traffig dros dro, ffoniwch 01495 762200.

Traffig Cymru

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf ar draffig ar wefan Traffig Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 25/09/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig