Cwmnïau sydd wedi manteisio ar gylchfannau ar hyn o bryd

Arthur Peake & Sons Ltd (Gwasanaethau Angladdau)

Arthur Peake & Sons (Funeral Services) Ltd

Meithrinfa Building Blocks Too 

Building Blocks Too Nursery

Floorex Carpets & Vinyls

Floorex Carpets & Vinyls

Freeman’z

Freemanz

Meithrinfa Pentref Henllys 

Henllys Village Nursery

Carpedi a Rygiau MG

MG's Carpets & Rugs

Gwasanaethau Cyfrifeg N & R

N & R Accountancy Services

Ysgol Rougemont

Rougemont

Canolfan Damweiniau ac Atgyweirio Pont-y-pŵl

Pontypool Accident and Repair Centre

Taylor Wimpey

Taylor Wimpey

Cream of the Crop

Cream of the Crop

O2

O2 

Parkway Hotel and Spa

Parkway Hotel and Spa

Groves Gas

Groves Gas

Uddr

Uddr

Chan’s Noodle Bar & Chinese takeaway

Chan’s Noodle Bar & Chinese Takeaway Logo

Coleg Gwent

Coleg Gwent

Lawrence Miller & Co

Lawrence Miller & Co

Zero Waste Torfaen

Zero Waste Torfaen

Diwygiwyd Diwethaf: 28/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Neighbourhood Services

Ffôn: 01495 766810

Ebost: kate.austin@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig