Parc Pont-y-pŵl

Mae Parc Pont-y-pŵl yn cael ei adnabod yn lleol fel Parc y Bobl. Mae'n cwmpasu rhyw 64 hectar gyda nifer o nodweddion hanesyddol - gan gynnwys Gerddi Eidalaidd, Tai Iâ a Groto Cregyn - sydd wedi cael eu hadfer gyda grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a chyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae yna hefyd gyswllt o'r Parc, trwy dir fferm ger y Tŵr Ffoli, ar hyd llwybr cyhoeddus.

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys ardal chwarae i blant, cae rygbi (cartref Clwb Rygbi Pont-y-pŵl) cyrtiau tennis, golff byr, bowlio a llethr sgïo sych.

Mae llwybrau'n cysylltu'r Parc gyda Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar y ffin fwyaf gogleddol.

Canllaw defnyddwyr y parc

Mae croeso i chi fwynhau picnic, chwarae gemau neu hyd yn oed gofleidio coeden!

Dylid cadw cŵn dan reolaeth ac mae croeso i berchnogion cyfrifol, ond cliriwch ar ôl eich ci a rhoi'r gwastraff yn y biniau a ddarparir.

Defnyddwyr y biniau sbwriel - mae'n helpu i gadw'r Parc yn edrych yn dda.

Sori, ni chaniateir beicio.

Sori, ni chaniateir ceffylau.

Sori, ni chaniateir cerbydau modur.

Sori, ni chaniateir pysgota heb y drwydded briodol.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig