Ble allaf gael rhagor o gyngor?

Os ydych am wybod mwy am Fudd-dal Tai a Budd-dal Treth y Cyngor a sut y mae'n effeithio arnoch chi, naill ai e-bostiwch ni ar benefits@torfaen.gov.uk neu ffoniwch y Tîm Gofal Cwsmeriaid ar 01495 766430 neu 01495 766349. Neu gallwch alw heibio un o'n Canolfannau Gofal Cwsmeriaid

Gwasanaeth Ymweld

Os ydych yn cael trafferth mynd i mewn i un o'n swyddfeydd, gallwn drefnu i Swyddog Ymweld Budd-dal ymweld â chi yn eich cartref i'ch cynorthwyo gyda'ch hawliad Budd-dal Treth y Cyngor. Cysylltwch â Tîm Gofal Cwsmeriaid Torfaen i wneud hyn. 

Cyngor Annibynnol

Rydym bob amser yn hapus i helpu os oes angen cyngor arnoch. Fodd bynnag, gallwch gael cyngor annibynnol gan y lleoedd canlynol. 

Biwro Canolfan Cyngor ar Bopeth (Pont-y-pŵl)

Castle Mews,Stryd Siôr,Pont-y-pŵl Torfaen, NP4 6BU
Ffôn: 013444 772020 (llinell gyngor) / 01495 759814(Swyddfa)
Ffacs: 01495 759814
E-bost: reception@torfaencab.org.uk
Gwefan: www.torfaencab.org.uk

Biwro Canolfan Cyngor ar Bopeth (Cwmbrân)

45 Sgwâr Gwent, Cwmbrân, Torfaen, NP44 1PL
Ffôn: 03444 772020 (llinell gyngor) / 01495 759814 (Swyddfa)
Ffacs: 01633 869936
E-bost: reception@torfaencab.org.uk
Gwefan: www.torfaencab.org.uk

Cyngor Ffoaduriaid Cymru 

125 Lower Dock Street, Casnewydd, NP20 1EG
Ffôn: 07958 303 192
E-bost: info@welshrefugeecouncil.org.uk
Ewch i: https://wrc.wales/

Diwygiwyd Diwethaf: 29/01/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Gofal Cwsmeriaid

Ffôn: 01495 766430

E-bost: benefits@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig