Gwasanaeth Budd-daliadau, y Dreth Gyngor a Threthi Busnes Ar-lein

Cofrestrwch â ni i weld manylion eich cyfrif y dreth gyngor a/neu eich hawliad am fudd-dal ar-lein. Os ydych yn fusnes, gallwch gofrestru i weld eich cyfrif trethi busnes. Mae'r broses gofrestru yn hawdd ac yn ddiogel trwy'r e-bost. Sicrhewch fod gennych fanylion eich cyfrif wrth law fel rhan o'r broses gofrestru.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i:

  • weld eich hawliad am Fudd-dal Tai a/neu Fudd-dal y Dreth Gyngor;
  • gweld eich taliadau;
  • rhoi gwybod am newid i'ch amgylchiadau;
  • gweld eich trethi busnes neu'ch cyfrif y dreth gyngor;
  • gweld hysbysiadau a anfonwyd atoch yn ddiweddar;
  • gweld dulliau i dalu eich trethi busnes neu'r dreth gyngor; a
  • gweld eich taliadau a'ch rhandaliadau.

Cofrestrwch i ddefnyddio'r Budd-daliadau ar-lein, Treth y Cyngor a Threthi Busnes Gwasanaeth.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/02/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Customer Care Team

Ffôn: 01495 766430

Ebost: revs&bens@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig