Canolfannau Cwsmeriaid a'r Ganolfan Cyswllt Ffôn

Pencadlys y Cyngor yw’r Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB

Mae’r Ganolfan Ddinesig ar agor:

8.30am - 5.00pm    Dydd Llun i ddydd Iau
8.30am - 4.30pm    Dydd Gwener

Canolfannau Cwsmeriaid

Canolfan Gwsmeriaid Cwmbrân

Llyfrgell Cwmbrân, Tŷ Gwent, Sgwâr Gwent, Cwmbrân, NP44 1XQ

9.00am tan 4.30pm    Dydd Llun, Dydd Mawrth,Dydd Iau a Dydd Gwener

(Cash desks open 9.00am to 1.00pm and 2.00pm to 4.30pm)

Canolfan Gwsmeriaid Pont-y-pŵl

Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB

9.00am tan 4.30pm    Dydd Llun i Ddydd Gwener  

(Cash desks open 9.00am to 1.00pm and 1.30pm to 4.30pm)

Canolfan Gwsmeriaid Blaenafon

Byd i'r Ganolfan Adnoddau, Middle Coed Cae Road, Blaenafon, NP4 9AW

9.30am tan 4.00pm    Dydd Llun i Ddydd Gwener

Galw Torfaen

Mae “Galw Torfaen”,  canolfan cyswllt dros y ffôn Torfaen ar gael o 8.30am tan 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener 01495 762200.

Argyfyngau y tu allan i oriau gwaith

Mae’r Cyngor yn gweithredu system galw allan ar gyfer gwasanaethau sydd eu hangen y tu allan i oriau gwaith arferol. I gysylltu â’r gwasanaeth yma ffoniwch 01495 762200.

Diwygiwyd Diwethaf: 10/09/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig