Canolfannau Cwsmeriaid a'r Ganolfan Cyswllt Ffôn

Pencadlys y Cyngor yw’r Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB

Mae ein Canolfannau Cwsmeriaid ar agor i dderbyn taliadau arian parod/cerdyn ac ar gyfer apwyntiadau a drefnwyd ymlaen llaw yn unig. Gallwch drefnu apwyntiad i ymweld â’r Ganolfan Cwsmeriaid yma.

Canolfannau Cwsmeriaid

Canolfan Gwsmeriaid Cwmbrân

Llyfrgell Cwmbrân, Tŷ Gwent, Sgwâr Gwent, Cwmbrân, NP44 1XQ

9.00am tan 4.30pm  - Dydd Iau a Dydd Gwener

(Desgiau arian ar agor 9.00am i 1.00pm a 1.30pm i 4.30pm)

Canolfan Gwsmeriaid Pont-y-pŵl

Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB

9.00am tan 4.30pm  -  Dydd Llun i Ddydd Mercher  

(Desgiau arian ar agor 9.00am i 1.00pm a 1.30pm i 4.30pm)

Canolfan Gwsmeriaid Blaenafon

Byd i'r Ganolfan Adnoddau, Middle Coed Cae Road, Blaenafon, NP4 9AW

9.00am tan 4.30pm  -  Dydd Mawrth

(Desgiau arian ar agor 9.00am i 1.00pm a 1.30pm i 4.30pm)

Galw Torfaen

Mae “Galw Torfaen”,  canolfan cyswllt dros y ffôn Torfaen ar gael o 8.30am tan 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener 01495 762200.

Argyfyngau y tu allan i oriau gwaith

Mae’r Cyngor yn gweithredu system galw allan ar gyfer gwasanaethau sydd eu hangen y tu allan i oriau gwaith arferol. I gysylltu â’r gwasanaeth yma ffoniwch 01495 762200.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/02/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig