Canolfan Adnoddau i Deuluoedd

Mae Canolfan Adnoddau i Deuluoedd Torfaen yn helpu rhieni a gofalwyr i ddeall ac ateb anghenion eu plant mewn amgylchedd diogel, cefnogol a gofalgar.

Yn y Ganolfan Deuluoedd, ein nod yw cynnig gwasanaeth cadarnhaol a chefnogol i blant a theuluoedd fel bod pawb sy'n defnyddio'r Ganolfan yn cael profiad pleserus. Ein nod bob amser yw gweithio mewn ffordd hwylus a chreadigol.

Cyswllt dan oruchwyliaeth – fel rheol, bydd gweithiwr cymdeithasol yn gofyn am hyn pan fydd gorchymyn llys o ryw fath yn cael ei gyflwyno. Yna, bydd staff y Ganolfan yn trefnu'r cyswllt a bydd cynorthwywyr cymorth teuluol yno i'ch cefnogi chi ac arsylwi'ch amser gyda'ch teulu. Bydd cofnod yn cael ei wneud o'r arsylwadau hyn a'i roi i weithiwr cymdeithasol y plentyn neu'r plant.

Cymorth i deuluoedd – caiff amrywiaeth fawr o wasanaethau cymorth yn y gymuned ei chynnig, gan gynnwys:

 • Meithrin hunan-barch a hyder
 • Grwpiau ieuenctid
 • Gwaith ‘cadw'n ddiogel' i helpu plant i gadw'u hunain yn ddiogel rhag cam-driniaeth a/neu fwlio
 • Gwaith hanes bywyd
 • Gwaith uniongyrchol unigol gyda phlant, sy'n ystyried eu hanghenion emosiynol penodol
 • Cyrsiau magu plant – bydd angen i chi siarad â gweithiwr cymdeithasol am y rhain
 • Hybu gweithgareddau teuluol yn y gymuned

Oriau agor

Rydym ar agor fel a ganlyn:

 • 09:00 - 17:30  -  Dydd Llun
 • 09:00 - 19:30  -  Dydd Mawrth
 • 09:00 - 17:30  -  Dydd Mercher
 • 09:00 - 17:30  -  Dydd Iau
 • 09:00 - 17:00  -  Dydd Gwener
 • 09:00 - 12:00  -  Dydd Sadwrn

Y Ganolfan Adnoddau i Deuluoedd
Stryd Wesley
Cwmbrân
NP44 3LX

Diwygiwyd Diwethaf: 04/01/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Adnoddau i Deuluoedd Torfaen 

Ffôn: 01633 648112/648113

Nôl i’r Brig