Gwasanaethau i blant anabl a'u teuluoedd

Dyma rai o'r gwasanaethau y mae'n bosibl y gallwn ni neu asiantaethau eraill eu darparu:

  • Gwasanaeth asesu ynghyd â chyngor a chymorth
  • Darparu offer arbenigol i leihau effaith anabledd
  • Gwasanaeth pontio i bobl ifanc sy'n cyrraedd oedolaeth
  • Taliadau Uniongyrchol i blant anabl

Mae Therapydd Galwedigaethol penodol ar gael hefyd i weithio gyda phlant ag anableddau. 

Mae'n bosibl y bydd gan ofalwyr a gofalwyr ifanc hawl i gael asesiad o'u hanghenion hwy eu hunain hefyd dan Ddeddf Gofalwyr (Cyfle Cyfartal) 2004.

Diwygiwyd Diwethaf: 12/02/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Plant Anabl

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig