Dweud Eich Dweud

Rydyn ni wastod yn awyddus i glywed eich barn a’ch syniadau ynghylch y gwasanaethau Gofal Cymdeithasol yr ydym yn eu darparu.

Mae yna sawl ffordd i chi fod yn rhan o’r broses:

Ymgynghoriadau Cymryd Rhan

Cymerwch ran mewn ymgynghoriadau ynghylch materion iechyd a gofal cymdeithasol perthnasol trwy wefan ymgynghori Torfaen

Twitter

Rhannwch eich barn gyda ni trwy https://twitter.com/torfaensc

Rhwydwaith Dweud eich Dweud

Dyma gyfle i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol gynnig sylwadau, dylanwadu a chymryd rhan yn y gwaith o gynllunio gwasanaethau gofal cymdeithasol a’u comisiynu yn Nhorfaen, er enghraifft, ein helpu i ddewis pa ddarparwyr i’w penodi yn dilyn ymarfer tendro.

Am fwy o wybodaeth ynghylch ymuno â’r Rhwydwaith neu unrhyw adborth arall ynghylch gofal cymdeithasol, mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Comisiynu ar 01633 648501.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: socialcarecalltorfaen@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig