Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn rhoi gwybodaeth am ddim am wasanaethau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. 

Hoffech chi wybod pa wasanaethau sydd ar gael yn Nhorfaen? Ffoniwch ein rhif rhadffôn, anfonwch neges e-bost atom neu ewch i'n gwefan i wybod mwy am:

 • Ysgolion
 • Meithrinfeydd dydd
 • Gwarchodwyr plant
 • Genesis Cymru
 • Gwasanaethau iechyd
 • Gweithgareddau hamdden
 • Addysg y blynyddoedd cynnar
 • Clybiau a mudiadau
 • Cychwyn Cadarn a Dechrau'n Deg
 • Clybiau cyn ac ar ôl ysgol
 • Clybiau gwyliau a chynlluniau chwarae
 • Cylchoedd chwarae a Cylchoedd Meithrin
 • Gyrfaoedd mewn gofal plant a grantiau cychwyn
 • Grwpiau rhieni a phlant bach a chylchoedd ti a fi

Ynghyd â gwybodaeth am asiantaethau eraill sy'n cynnig cymorth ac arweiniad i chi a'ch teulu.  

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r FIS ar radffôn 0800 0196330, ewch i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen neu anfonwch neges e-bost at fis@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 24/06/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ffôn: 0800 0196330

E-bost: fis@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig