Hysbysiadau Ymgynghori Deddf Trwyddedu 2003

Mae'r dogfennau a ganlyn yn Hysbysiadau Ymgynghori a gyhoeddwyd gan Dîm Trwyddedu Torfaen ar gyfer ceisiadau am Drwyddedau Safle/Clwb dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

Dewiswch y ddolen berthnasol isod i weld yr Hysbysiad: 

Licensing Act 2003 Consultation Notices

Dyddiad postioEnw'r safleYmgynghori yn dod i ben
14 Rhagfyr 2023 28a Hanbury Road, Pontypool, NP4 6QN 10 Ionawr 2024
Diwygiwyd Diwethaf: 14/12/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Trwyddedu

Ffôn: 01633 647286

E-bost: licensing@torfaen.gov.uk 

Nôl i’r Brig