Ffioedd trwyddedau (1 Ebrill 2023 - 31 Mawrth 2024)

Ffioedd trwyddedau tacsis

Ffioedd trwyddedau tacsis
 Enw’r drwyddedMath o drwyddedFfi'r drwydded

Gyrwyr

Cais Newydd/Adnewyddu Cais

£365 (pawb)

Prawf Gwybodaeth / Prawf Diogelu

Uniongyrchol i’r Cyflenwr

DBS - ail dalu

£44 (including £6 admin fee)

Cerbydau

Cais Newydd

£240

(Gostyngiad o £80 i Gerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn neu Gerbydau sy'n Gwbl Drydanol)

Cais Adnewyddu

£203 (Dan 8)

£286 (Dros 8)

(Gostyngiad o £70 i Gerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn neu Gerbydau sy'n Gwbl Drydanol)

Cerbyd newydd (amnewid)

£126

Trosglwyddo Trwydded Cerbyd

£63

MOT Cerbyd - ail-dalu

Taladwy i’r garej ers 01/08/2019

Gweithredwyr Llogi Preifat (PHO)

Cais Newydd/Adnewyddu Cais

£742

Arall

Amnewid platiau ac arwyddion drysau

£37 (a £10 yr eitem ychwanegol)

Bathodyn Gyrrwr (amnewid)

£25

Trwydded Bapur (amnewid)

£25

Amrywio Trwydded (Ffi weinyddol yn unig)

£40

Ffioedd metel sgrap

Ffioedd Metel Sgrap
Enw’r drwyddedMath o DrwyddedFfi’r drwydded

Casglwr Sgrap – Trwydded 3 blynedd

Newydd

£383.54

Adnewyddu

£378.39

Safle Sgrap – Trwydded 3 blynedd

Newydd

£574.27

Adnewyddu

£512.61

Amrywiad

Popeth

£100

Ffioedd masnachu ar y stryd

Ffioedd masnachu ar y stryd
Enw’r drwyddedMath o DrwyddedFfi’r drwydded

Caniatâd Parhaol i Fasnachu ar y Stryd

Newydd

£385.71

Adnewyddu

£283.93

Amrywio trwydded

Popeth

£158.36

Safle dros dro

Popeth

£172.19

Digwyddiad undydd

Popeth

£75

Ffioedd trwyddedu lleoliadau cadw anifeiliaid

Ffioedd trwyddedu lleoliadau cadw anifeiliaid
  Enw’r drwyddedMath o DrwyddedFfi’r drwydded

Llety anifeiliaid i gathod/cŵn, llety anifeiliaid yn y cartref a crèche i gŵn

(Trwydded Flynyddol)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

£372.79

Trwydded Newydd Lawn (bach / domestig**)

£283.70

Adnewyddu (mawr)

£286.73

Adnewyddu (bach / domestig**)

+ ffi milfeddyg a bod angen

£230.90

Anifeiliaid Gwyllt Peryglus
(trwydded 2-flynedd)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£541.48

Trwydded Newydd Lawn (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£521.75

Adnewyddu (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£364.76

Adnewyddu (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£319.90

Bridio Cŵn
(Trwydded flynyddol)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

£423.38

Trwydded Newydd Lawn (bach / domestig**)

£338.81

Adnewyddu (mawr)

£292.88

Adnewyddu (bach / domestig**)

+ ffi milfeddyg a bod angen

£281.74

Cofrestru Anifeiliaid Sy’n Perfformio

(Ffi Un tro)

Cofrestru Llawn (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£523.84

Cofrestru Llawn (bach / domestig**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£418.68

Siop Anifeiliaid Anwes
(Trwydded Flynyddol)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

£395.82

Trwydded Newydd Lawn (bach / domestig**)

£312.68

Adnewyddu (mawr)

£311.68

Adnewyddu (bach**)

£281.01

Sefydliadau Marchogaeth
(Trwydded flynyddol)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£482.00

Trwydded Newydd Lawn (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£465.47

Adnewyddu (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£400.71

Adnewyddu (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£387.65

Trwydded Sw

(Newydd - 4 blynedd)
(Adnewyddu - 6 mlynedd)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£1624.59

Trwydded Newydd Lawn (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£1034.61

Adnewyddu (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£1519.36

Adnewyddu (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£967.36

Gwasanaethau ychwanegol

(Pob trwydded)

Ymweliad ymgynghorol – swyddog

£36 yr awr

Ymweliad ymgynghorol – milfeddyg

Am bris cost

 

Ffi milfeddyg - arall

Am bris cost

Trwydded newydd (amnewid)

£20

Amrywio trwydded (gweinyddol yn unig)

£33

** Diffiniadau o safleoedd bach

  • Llety Anifeiliaid - cadw 6 neu lai o anifeiliaid
  • Siopau Anifeiliaid Anwes – "gwerthu fel hobi" gyda 10 neu lai o anifeiliaid (200 o bysgod) ar werth ar unrhyw un adeg
  • Bridio Cŵn - 6 neu lai o geist bridio (DS – mae niferoedd y geist sy’n bridio yn cynnwys yr holl geist ar y safle y medrir eu bridio)
  • Anifeiliaid Gwyllt peryglus - un math o anifail yn unig, Categori ‘3’ (risg lleiaf) neu gategori ‘2’ os yw’n ddomestig yn y DU neu’n cael eu ffermio’n rheolaidd (Safonau Ymarfer Sw Modern yr Ysgrifennydd Gwladol)
  • Cofrestru Anifeiliaid sy’n Perfformio – un math o anifail, Categori ‘3’ (risg lleiaf) neu gategori ‘2’ os yw’n ddomestig yn y DU neu’n cael eu ffermio’n rheolaidd (Safonau Ymarfer Sw Modern yr Ysgrifennydd Gwladol)
  • Sefydliadau Marchogaeth – 6  o geffylau neu lai
  • Trwydded Sw - Trwydded S14 ar waith

Nodiadau

Cyngor drwy e-bost a dros y ffôn wedi'i gynnwys yn y ffi gyffredinol. Codir fesul awr neu ran o awr am ymweliadau ymgynghorol, gan gynnwys teithio. Milfeddyg arall - lle mae'r ymgeisydd yn galw am filfeddyg ansafonol

Ffioedd trwyddedu Busnesau Rhyw

Ffioedd trwyddedu Busnesau Rhyw
Enw’r drwyddedMath o DrwyddedFfi’r drwydded

Siop Rhyw

Newydd

£1079.51

Adnewyddu

£690.87

Sinema Rhyw / Lleoliad Adloniant

Newydd

£1255.98

Adnewyddu

£992.65

Trosglwyddo

Pob math o drwyddedau

£702.73

Tystysgrifau ffilm

Tystysgrifau Ffilm
Enw’r drwyddedMath o drwyddedFfi

Tystysgrif ffilm

Cais (un digwyddiad)

£286.02

Cais

£373.74

Ffioedd Deddf Gamblo

Tystysgrifau Ffilm
Math o gaisFfi

Ffi ymgeisio

Trwydded Safle Bingo

£1564.80

Safle Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£1524.35

Trwydded Safle Betio (Trac)

£1507.37

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£1462.35

Trwydded Safle Betio (Arall)

£1556.34

Ffi Ymgeisio lle cyhoeddwyd Datganiad Dros Dro yn flaenorol

Trwydded Safle Bingo

£1010.48

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£986.24

Trwydded Safle Betio (Trac)

£950.00

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£950.00

Trwydded Safle Betio (Arall)

£993.55

Ffi Flynyddol

Trwydded Safle Bingo

£727.73

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£710.56

Trwydded Safle Betio (Trac)

£716.28

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£724.74

Trwydded Safle Betio (Arall)

£600.00

Ffi Cais i Drosglwyddo

Trwydded Safle Bingo

£863.13

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£868.86

Trwydded Safle Betio (Trac)

£857.96

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£865.99

Trwydded Safle Betio (Arall)

£871.06

Ffi Cais i Amrywio

Trwydded Safle Bingo

£1024.24

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£1000.00

Trwydded Safle Betio (Trac)

£1004.86

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£1000.00

Trwydded Safle Betio (Arall)

£1014.70

Ffi Cais am Ddatganiad Dros Dro

Trwydded Safle Bingo

£1322.63

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£1413.87

Trwydded Safle Betio (Trac)

£1316.90

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£1322.62

Trwydded Safle Betio (Arall)

£1406.50

Ffi Cais i Adfer

Trwydded Safle Bingo

£857.41

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£873.12

Trwydded Safle Betio (Trac)

£852.23

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£8552.23

Trwydded Safle Betio (Arall)

£856.60

Ffi Newid Amgylchiadau

£50

Ffi Trwydded Ddyblyg

£25

Diwygiwyd Diwethaf: 03/04/2023 Nôl i’r Brig