Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith

Mae'r adran hon yn cynnwys cyngor ar iechyd a diogelwch i fusnesau a chyflogeion, gan wasanaeth Gwasanaethau Masnachol y Cyngor. Mae'n cynnwys cyhoeddiadau a dolenni i offer rhyngweithiol ar- lein

Adeiladwaith a Gwaith Ailwampio

Os ydych yn gwneud gwaith adeiladu neu ailwampio, efallai y bydd angen i chi hysbysu'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), ac efallai y bydd gennych ddyletswyddau eraill hefyd - cewch ragor o wybodaeth yn www.hse.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Masnachol

Ffôn: 01633 648095

Nôl i’r Brig