Gwell Busnes

Gall gwefan Gwell Busnes yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch helpu busnesau bach i arbed arian trwy wella iechyd a diogelwch.

Gall damweiniau a salwch a achosir gan waith gostio arian ac amser i fusnesau bach.

Lleihau Damweiniau - Arbed Amser ac Arian

Mae rhaglen iechyd a diogelwch dda ar gyfer eich busnes yn sicrhau bod yr elw yr ydych wedi gweithio mor galed i'w ennill yn cael aros yn y banc yn hytrach na chael ei wario ar broblemau'n ymwneud â damweiniau neu salwch. Mae hyn yn golygu mwy o arian i chi.

Mae iechyd a diogelwch da yn y gweithle yn fusnes da. Dysgwch sut ar wefan Gwell Busnes yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch:

  • 'Da i fusnes' - gostwng costau damweiniau a salwch
  • Rhagofalon iechyd a diogelwch hawdd ac effeithiol
  • Dechrau arni - camau syml
  • Offer i'ch helpu ar eich ffordd - cwis ar lein i brofi eich gwybodaeth

Mae'r llyfryn 'Cyflwyniad i Iechyd a Diogelwch' yn cynnig mwy o wybodaeth fanwl i fusnesau bach. Mae tudalennau gwe 'Gwell Busnes' ar wahân i fusnesau mawr sydd â dros 250 o weithwyr.

Gwefan allanol yw Gwell Busnes ac nid yw Cyngor Bwrdeistref Torfaen yn gyfrifol am ei chynnwys.

Diwygiwyd Diwethaf: 27/02/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyswllt Busnes Torfaen

Ffôn: 01633 648735

Ebost: businessdirect@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig