Cofrestr Gyhoeddus o Drwyddedau Amgylcheddol

Rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen sicrhau bod Cofrestr Gyhoeddus ar gael i roi gwybodaeth yn ymwneud â Thrwyddedau Amgylcheddol a gyflwynwyd.

Isod, mae rhestr o drwyddedau. Mae'r dolenni yn eich galluogi i weld y drwydded ar gyfer pob safle.

Cofrestr Gyhoeddus o Drwyddedau Amgylcheddol

Diwygiwyd Diwethaf: 05/03/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Iechyd y Cyhoedd

Ffôn: 01633 647622

E-bost: public.health@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig