Ceisiadau am Drwyddedau Amgylcheddol

Mae ceisiadau am Drwyddedau Amgylcheddol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn agored i ymgynghoriad cyhoeddus am 28 diwrnod.

Os hoffech wneud sylw ar gais cyfredol, e-bostiwch eich sylwadau i public.health@torfaen.gov.uk, gan nodi enw'r cais yr ydych yn gwneud sylwadau amdano.

Nid oes unrhyw geisiadau ar hyn o bryd.

Diwygiwyd Diwethaf: 07/02/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Iechyd y Cyhoedd

Ffôn: 01633 647622

Ebost: public.health@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig