Datblygu Clybiau

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon Torfaen yn buddsoddi yn ei glybiau a bellach mae ganddo swyddog sy'n gweithio'n benodol i dargedu clybiau a'u datblygiad.

Pa un a ydynt yn cyfuno neu'n ymestyn, yn recriwtio mwy o aelodau neu'n gwella gwasanaethau ar gyfer aelodau presennol, dylai pob clwb aros am eiliad i feddwl.

Gallai hyn arwain at y manteision canlynol: 

  • Diffinio a blaenoriaethu ei nodau a'i ddyheadau ar gyfer y dyfodol
  • Defnyddio adnoddau'r clwb (pobl, arian, cyfleusterau) yn fwy effeithiol
  • Gwella ysbryd trwy gynnwys aelodau wrth wneud penderfyniadau
  • Gwella eich tebygolrwydd o dderbyn cymorth ariannol, fel cymorth grant lleol
  • Dull mwy proffesiynol
  • Achredu eich clwb gyda'r awdurdod lleol
  • Cymorth i ddenu chwaraewyr/aelodau newydd
  • Gwella neu ddatblygu perthnasoedd ag ysgolion lleol, yr awdurdod lleol a'r gymuned leol

I gael mwy o wybodaeth neu gofrestru eich clwb gyda'r Rhaglen Datblygu Clybiau a chael cymorth, cysylltwch â'r Tîm Datblygu Chwaraeon ar 01633 628965.

Clwb Solutions Wales

Clybiau yw asgwrn cefn chwaraeon yng Nghymru a dyma pam mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn gweithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu canolfan cymorth ar-lein ar gyfer clybiau newydd a sefydledig. The intention is to provide an online resource that will hopefully help your club and volunteers develop and thrive, with some help from your local sport development officers.

Mae'r wefan hon yn llawn o ganllawiau ac am ddim i'w lawrlwytho polisïau ac offer cynllunio. Am ragor o wybodaeth dilynwch y ddolen www.clubsolutions.wales 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Datblygu Chwaraeon

Ffôn: 01633 628965

E-bost: holly.hinchey@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig