Tîm Datblygu Chwaraeon

Mae Adran Datblygu Chwaraeon Torfaen wedi ymrwymo i hyrwyddo chwaraeon cynhwysol a gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chwaraeon, ar y cyd â Chwaraeon Cymru a phartneriaid allweddol eraill i gefnogi ein chwaraeon yr ydym yn ffocysu arnynt, sef Tenis, Rygbi i Fenywod a Merched, Pêl-droed a Beicio. Mae chwaraeon eraill sydd ar gael yn Nhorfaen yn cynnwys Athletau, Pêl-fasged , Hoci, Gymnasteg, Golff, Dawns, Sgïo Awyr Agored, Gweithgareddau Antur a llawer mwy.

Ar hyn o bryd mae gan Dorfaen sylfaen cryf o ran clybiau a hyfforddwyr ac mae'n ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd cynhwysol i bob lefel o bob gallu, gan ddarparu parhad a dilyniant i unigolion talentog sydd am ragori yn y chwaraeon o'u dewis. Dros y blynyddoedd mae Torfaen wedi cynhyrchu nifer o sêr chwaraeon o ddigwyddiadau trac, cae a thîm ar gyfer y Gemau Paralympaidd, Gemau'r Gymanwlad a'r Gemau Olympaidd.

Aelodau'r Tîm

Stuart Lawrence
Rheolwr Datblygu Chwaraeon
Ffôn: 01633 628963
E-bost: stuart.lawrence@torfaen.gov.uk 

Ben Jeffries
Swyddog Datblygu Chwaraeon
Swyddog Datblygu Chwaraeon Clwstwr Ysgol Uwchradd Sant Alban
Cydlynydd 60+
Ffôn: 01633 628961
E-bost: ben.jeffries@torfaen.gov.uk 

Holly Hinchey
Swyddog Datblygu Clybiau a Grantiau
Ffôn: 01633 628965
E-bost: holly.hinchey@torfaen.gov.uk 

Andrew Peacock
Cydlynydd Chwaraeon a Gweithgareddau Heriol
Ffôn: 01633 628964
E-bost: andrew.peacock@torfaen.gov.uk 

Cerys Williams
Swyddog Datblygu Chwaraeon Ysgol Croesyceiliog / Ysgol Gorllewin Mynwy
Ffôn: 07980 682744
E-bost: cerys.green@torfaen.gov.uk 

Jacob Guy
Swyddog Datblygu Chwaraeon Ysgol Uwchradd Cwmbrân
Ffôn: 07980 682256
E-bost: jacob.guy@torfaen.gov.uk 

Megan Parker
Swyddog Datblygu Chwaraeon Ysgol Abersychan / Ysgol Gyfun Gwynllyw
Ffôn: 07980 682278
E-bost: megan.parker@torfaen.gov.uk

Abigail Powell
Swyddog Datblygu Cynorthwyol Dyfodol Cadarnhaol
Ffôn: 01633 628961
E-bost: abigail.powell@torfaen.gov.uk

Lynne Mattravers
Cydlynydd Teithiau Cerdded
Ffôn: 01495 742486 / 07908 214499
E-bost: lynne.mattravers@torfaen.gov.uk

Swyddfa Datblygu Chwaraeon
Ffôn: 01633 628936
E-bost: christine.philpott@torfaen.gov.uk

insport Bronze Development Logo

Diwygiwyd Diwethaf: 07/02/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Datblygu Chwaraeon

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig