Tîm Datblygu Chwaraeon

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon Torfaen yn ymrwymedig i hyrwyddo chwaraeon cynhwysol a gweithgareddau sy'n gysylltiedig â chwaraeon, ar y cyd â Chwaraeon Cymru a phartneriaid allweddol eraill. Mae'r chwaraeon hyn yn cynnwys Athletau, Pêl-fasged, Hoci, Tenis, Golff, Dawns, Gweithgareddau Awyr Agored ac Anturus a llawer mwy. 

Ar hyn o bryd mae gan Dorfaen sylfaen cryf o ran clybiau a hyfforddwyr ac mae'n ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd cynhwysol i bob lefel o bob gallu, gan ddarparu parhad a dilyniant i unigolion talentog sydd am ragori yn y chwaraeon o'u dewis. Dros y blynyddoedd mae Torfaen wedi cynhyrchu nifer o sêr chwaraeon o ddigwyddiadau trac, cae a thîm ar gyfer y Gemau Paralympaidd, Gemau'r Gymanwlad a'r Gemau Olympaidd.

Aelodau'r Tîm

Stuart Lawrence
Rheolwr Datblygu Chwaraeon
Ffôn: 01633 628963
Ebost: stuart.lawrence@torfaen.gov.uk 

Helena McDaid
Cydlynydd Pobl Ifanc Egniol
Ffôn: 01633 628962
Ebost: helena.mcdaid@torfaen.gov.uk

Ben Jeffries
Swyddog Datblygu Chwaraeon
Swyddog Pobl Ifanc Egniol, Ysgol Uwchradd Alban Sant
Ffôn: 01633 628961
Ebost: ben.jeffries@torfaen.gov.uk 

Holly Hinchey
Swydog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru
Swyddog Datblygu Clybiau
Ffôn: 01633 628965
Ebost: holly.hinchey@torfaen.gov.uk 

Andrew Peacock
Cydlynydd Chwaraeon a Gweithgareddau Her
Ffôn: 01633 628964
Ebost: andrew.peacock@torfaen.gov.uk  

Cerys Williams
Swyddog Datblygu Chwaraeon
Ysgol Croesyceiliog / Gorllewin Mynwy 
Ffôn: 07980 682744
Ebost: cerys.green@torfaen.gov.uk 

Jacob Guy
Swyddog Datblygu Chwaraeon
Ysgol Llantarnam  / Ysgol Uwchradd Fairwater
Ffôn: 07980 682256
Ebost: jacob.guy@torfaen.gov.uk 

Bridie Cobley
Swyddog Datblygu Chwaraeon
Ysgol Abersychan / Ysgol Gyfun Gwynllyw
Ffôn: 07980 682278
Ebost: bridie.cobley@torfaen.gov.uk 

Harriet Leek
Swyddog Datblygu Cynorthwyol Positive Futures
Ffôn: 01633 628961
Mob: 07791367935
Ebost: Harriet.leek@torfaen.gov.uk

Swyddfa Datblygu Chwaraeon
Ffôn: 01633 628936
Ebost: christine.philpott@torfaen.gov.uk

insport Bronze Development Logo

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Datblygu Chwaraeon

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig