Chwaraeon a Gweithgareddau Sy'n Cynnig Her

Mae Gweithgareddau Anturus yn cynnig ystod eang o weithgareddau awyr agored bywiogol gan ddefnyddio amryw o leoliadau o amgylch Torfaen a lleoliadau cyffrous eraill ledled de Cymru.

Mae Gweithgareddau Awyr Agored wedi datblygu'n raddol yn faes astudio prif ffrwd mewn ysgolion. Mae'n cynnwys materion sy'n gysylltiedig â sgiliau bywyd a gwaith hanfodol i fyfyrwyr o grwpiau diwylliannol amrywiol – ac mae'n arbennig o effeithiol wrth ddarparu amgylchedd dysgu da i fechgyn yn ogystal â merched.

Mae Addysg yn yr Awyr Agored yn defnyddio dull addysgu cyfannol wedi'i seilio ar antur, sy'n golygu bod y cyfranogwyr yn gwneud penderfyniadau, datrys problemau a datblygu fel arweinwyr, yn ogystal â chael y cyfle i ddatblygu'n bersonol ym mhob maes.

Fel rhan o gyflwyno dringo wersi y gallwn gyflawni'r cynllun (Dyfarniad Dringo Dan Do Cenedlaethol Cynllun) NICAS. Mae 5 lefel i ddyfarnu lefel hon 1 sydd yn gyflwyniad sylfaenol i ddringo, hyd at lefel 5 sy'n cynnwys uwch allan dringo drws. Caiff sesiynau eu cyflwyno bennaf at Ddringo Boulders Canolfan Caerdydd i rai dan 18 oed ac fel arfer hyd at lefel 2. Lefelau 1 a 2 yn arweiniad cam wrth gam i ddysgu i ddringo gan gynnwys gosod harneisiau a helmedau a tieing cwlwm.

Hoffai Cydlynydd Chwaraeon a Gweithgareddau Heriol Torfaen gynnig y cyfle i chi ymuno â sesiynau dringo, beicio mynydd a meithrin tîm hefyd. Gall pobl o bob oedran fanteisio ar weithgareddau awyr agored.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Andrew Peacock ar 01633 628964.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Datblygu Chwaraeon

Ffôn: 01633 628964

Nôl i’r Brig