Grantiau Gofalwyr

Mae Grantiau Gofalwyr yn darparu cymorth ariannol i ofalwyr unigol o bob oed trwy ei bedair cronfa grant wahanol. Ariennir y gwasanaeth gan y Bwrdd Iechyd a chaiff ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (CTSEW).

Fel gofalwr sydd ddim yn cael eich talu, gallwch wneud cais o dan un o'r pedwar categori canlynol:

Hanfodion

Hyd at £300 tuag at eitemau fel oergelloedd, rhewgelloedd, peiriannau golchi dillad.

Amser Ymdawelu

Hyd at £500 – Mae yna ddau opsiwn ar gyfer amser ymdawelu, Amser ymdawelu gartref neu Amser Ymdawelu i ffwrdd o’r cartref.

Gellir defnyddio amser ymdawelu gartref i wneud cais am grantiau ar gyfer eitemau fel - dodrefn gardd sy'n caniatáu i Ofalwyr ddefnyddio eu gerddi ar gyfer seibiant, hamperau picnic, trampolinau, tanysgrifiad Netflix am 12 mis, tanysgrifiad clywadwy 12 mis, cyflenwadau arlunio, dosbarthiadau ymarfer corff ar-lein ac ati. Beth bynnag sy'n rhoi 'amser i mi' i'r Gofalwr yn ei gartref/chartref.

Mae amser ymdawelu yn cael ei ddarparu trwy dalebau e-rodd y gellir eu prynu ar-lein yn unig. Gall amser ymdawelu i ffwrdd o'r cartref gynnwys eitemau fel diwrnodau profiad, aelodaeth ymddiriedolaeth genedlaethol, tocynnau merlin, aelodaeth RSPB, aros mewn gwesty a diwrnodau sba lle gall CTSEW brynu talebau rhodd ar-lein i'r gofalwr archebu eu hunain.

Mynediad

Hyd at £500 tuag at gostau gwersi gyrru neu fathau eraill o drafnidiaeth a fyddai’n eu helpu yn eu rôl fel gofalwyr.

Sgiliau

Hyd at £500 – Gall gofalwyr wneud cais am grantiau o hyd at £500 i’w galluogi i ddysgu sgiliau newydd fydd yn eu helpu yn eu rôl ofalu, eu helpu i ddychwelyd i’r gwaith neu eu galluogi i gael diddordeb newydd y tu allan i’r rôl ofalu.

Gallwch gael gwybod mwy a gwneud cais am y grant i ofalwyr ar wefan Care Collective.

Diwygiwyd Diwethaf: 22/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: social.services@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig