Cronfa Cymorth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru

Oherwydd y galw digynsail, yn anffodus rydym wedi penderfynu o’n hanfodd i ohirio derbyn unrhyw geisiadau newydd am grantiau, dros dro.

Mae'n bwysig i ni nad ydym yn rhoi unrhyw obaith neu ddisgwyliad ffug ac mae angen i ni i’ch hysbysu y bydd angen i ni ail werthuso er mwyn sicrhau bod y cynllun grant yn llwyddo.

Bydd yr holl geisiadau am grant a dderbyniwyd hyd yma yn cael eu hystyried ac fe gewch wybod y canlyniad. Yn y cyfamser, byddem yn gwerthfawrogi eich amynedd.

Diwygiwyd Diwethaf: 10/05/2023 Nôl i’r Brig