Pan ddaw'r gofalu i ben

Nid oes neb am feddwl am yr amser y daw eu rôl fel gofalwr i ben. 

Fe allai eich rôl fel gofalwr ddod i ben am amrywiol resymau a byddwch yn siŵr o fynd trwy ystod eang o wahanol emosiynau. 

Os oes angen gwybodaeth a chefnogaeth arnoch chi, cysylltwch â Hwb Gofalwyr Torfaen ar 01495 753838.

Mae elusen Cruse hefyd yn cynnig gwasanaeth cwnsela am ddim ar gyfer profedigaeth.

Cysylltwch â Gofal Galar Cruse ar 0844 477 9400 neu 01633 251982.

Beth i'w wneud pan fydd gofalwr yn marw

Pan fydd gofalwr yn marw, efallai bydd angen cymorth ychwanegol gan y gwasanaethau cymdeithasol ar yr unigolyn yr oeddent yn gofalu amdano. Weithiau, efallai na fydd y gwasanaethau cymdeithasol yn gwybod am yr unigolyn, felly bydd angen iddi gael ei atgyfeirio.

Os yw'r gwasanaethau cymdeithasol yn gwybod am yr unigolyn, cysylltwch â Gofal Cwsmeriaid ar 01495 762200 a rhoi gwybod i rywun bod y gofalwr wedi marw.

Bydd ymgynghorydd yn trosglwyddo’r wybodaeth i weithiwr cymdeithasol neu dîm gwaith cymdeithasol yr unigolyn dan sylw. Fel arall, os ydych yn gwybod enw a rhif ffôn y gweithiwr cymdeithasol, fe allech roi galwad iddo/iddi eich hun.

Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn trefnu i adolygu'r pecyn gofal y mae'r unigolyn yn ei dderbyn.

Os nad yw'r gwasanaethau cymdeithasol yn gwybod am yr unigolyn sy'n derbyn gofal, ac os yw'r unigolyn angen cymorth a chefnogaeth, cysylltwch â Gofal Cwsmeriaid i ddweud wrthym amdanynt - rydym yn galw hyn yn atgyfeiriad.

Pan fydd atgyfeiriad yn cael ei wneud, byddwn yn trefnu i asesu anghenion yr unigolyn i weld a ydynt yn gymwys i dderbyn gwasanaethau penodol.

Rydym yn codi tâl am ofal personol a gwasanaethau gofal dydd, fodd bynnag, mae'r tâl a godir yn seiliedig ar allu'r unigolyn i dalu. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r tâl a godir, darllenwch ein taflen Talu am Wasanaethau Gofal yn y Gymuned.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: social.services@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig