Eich Hawliau fel Gofalwr

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (2014) yn gosod hawliau cyfreithiol penodol ar Awdurdodau Lleol i gefnogi gofalwyr. Mae gwybod eich hawliau yn gallu eich helpu i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.

Mae'r hawliau hyn yn cynnwys:

  • yr hawl i'ch awdurdod lleol asesu eich anghenion;
  • yr hawl i gael taliadau uniongyrchol fel y gallwch ddewis pa wasanaethau rydych yn eu cael; a 
  • hawliau yn y gweithle.
Diwygiwyd Diwethaf: 13/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: social.services@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig