Gadael Gofal

Mae ein tîm 16+ yn cynnig cymorth i bobl ifanc rhwng 16-21 oed sydd yn hysbys i'r Gwasanaethau Plant.

Mae'r gefnogaeth a gynigir yn cynnwys cyngor a chymorth ar ystod eang o faterion i helpu pobl ifanc sy'n gadael gofal i gyflawni eu breuddwydion a gwireddu eu gwir botensial.

Ceir pecynnau gofal unigol eu cytuno gyda'r bobl ifanc eu hunain.

Mae'r tîm 16+ yn rhan o Wasanaeth Cymorth Pobl Ifanc Torfaen, sydd wedi ei leoli ar y 5ed llawr yn Nhŷ Gwent, Canol Tref Cwmbrân.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Children's Services

Ffôn: 01495 762200

Ebost: social.services@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig