Adborth gan Ofalwyr

Bob blwyddyn, mae Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol a Thai Torfaen yn cynnal arolwg gofalwyr trwy ysgrifennu at ofalwyr sydd wedi cael Asesiad Gofalwyr yn ystod y flwyddyn honno, i gael eu safbwyntiau a'u barn ar y gwasanaethau y maent wedi'u derbyn. Os ydych yn ofalwr a hoffech roi eich adborth, cysylltwch â’r Gweithiwr Cymorth i Ofalwyr ar carersupport@torfaen.gov.uk.

Gall gofalwyr gymryd rhan mewn datblygu gwasanaethau mewn ffyrdd eraill hefyd, gan gynnwys y Fforwm Dweud Eich Dweud. Mae'r fforwm hwn yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr fynegi eu barn ar ystod o faterion gofal cymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Gweithiwr Cymorth i Ofalwyr ar carersupport@torfaen.gov.uk.

Diwygiwyd Diwethaf: 25/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: social.services@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig