Bandiau Prisio'r Dreth Gyngor

Sut mae fy eiddo wedi cael ei brisio?

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (ASB) yn prisio eiddo domestig ar gyfer treth y cyngor. Defnyddir y prisiad hwn i osod eich band treth y cyngor. Efallai y bydd angen i chi gysylltu â'r ASB os ydych chi'n credu bod eich band treth y cyngor yn anghywir.

Gallwch ddarganfod mwy ynghylch pryd y gallwch herio'r penderfyniad am eich band a'r hyn y mae angen i chi ei wneud ar gov.uk/challenge-council-tax-band. Os byddwch chi’n herio’ch band, rhaid i chi barhau i dalu’ch treth y cyngor yn y band hwnnw tan i’r penderfyniad gael ei wneud yn eich apêl.

Gallwch gysylltu â’r ASB ar gov.uk/contact-voa. Os na fedrwch chi ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein gallwch hefyd gysylltu â’r ASB ar 03000 505 505 neu drwy ysgrifennu at Valuation Office Agency, Durham Customer Service Centre, Wycliffe House, Green Lane, Durham, DH1 3UW

Bydd swm Treth y Cyngor rydych chi'n ei dalu am eiddo yn dibynnu ar y band prisio ar gyfer yr eiddo.

Taliadau'r Dreth Gyngor 2021/2022

Council Tax Charges
 CwmbrânPont-y-pŵlBlaenafonHenllysCroesy
a Llany
Ponthir

Band A

1171.89

1174.84

1184.06

1158.36

1166.93

1156.76

Band B

1367.21

1370.66

1381.40

1351.42

1361.42

1349.56

Band C

1562.52

1566.46

1578.74

1544.48

1555.91

1542.35

Band D

1757.84

1762.27

1776.09

1737.54

1750.40

1735.15

Band E

2148.47

2153.88

2170.78

2123.66

2139.38

2120.74

Band F

2539.10

2545.50

2565.46

2509.78

2528.35

2506.33

Band G

2929.73

2937.11

2960.15

2895.90

2917.33

2891.91

Band H

3515.68

3524.54

3552.18

3475.08

3500.80

3470.30

Band I

4101.63

4111.97

4144.21

4054.26

4084.27

4048.69

Bandiau Newydd o 1 Ebrill 2005

Bandiau Newydd o 1 Ebrill 2005
Band  Gwerth yr Eiddo
A

  hyd at £44,000

B

  £44,001 hyd at £65,000

C

  £65,001 hyd at £91,000

D

  £91,001 hyd at £123,000

E

  £123,001 hyd at £162,000

F

  £162,001 hyd at £223,000

G

  £223,001 hyd at £324,000

  £324,001 hyd at £424,000 

  £424,001 ac uwch 

Mae'r gwerthoedd eiddo wedi'u seilio ar Brisiad 2003
Diwygiwyd Diwethaf: 11/03/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Refeniw a Budd-daliadau

Ffôn: 01495 766129

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig