Bandiau Prisio'r Dreth Gyngor

Sut mae fy eiddo wedi cael ei brisio?

Ar 1 Ebrill 2005, gosododd Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yr holl eiddo domestig yng Nghymru yn y bandiau newydd. Mae'r band yn adlewyrchu gwerth yr eiddo ar 1 Ebrill 2003 ac mae'r VOA wedi defnyddio data am brisiau gwerthu yn agos i'r dyddiad hwn i benderfynu ar y band.

Bydd swm y Dreth Gyngor rydych chi'n ei dalu ar gyfer eiddo yn dibynnu ar y band prisio y mae wedi'i osod ynddo.

Taliadau'r Dreth Gyngor 2020/2021

Council Tax Charges
 CwmbrânPont-y-pŵlBlaenafonHenllysCroesy
a Llany
Ponthir

Band A

1126.24

1128.83

1138.25

1112.16

1120.92

1110.21

Band B

1313.95

1316.98

1327.97

1297.52

1307.74

1295.25

Band C

1501.66

1505.12

1517.68

1482.82

1494.57

1480.29

Band D

1689.37

1693.26

1707.39

1668.25

1681.39

1665.33

Band E

2064.79

2069.54

2086.81

2038.98

2055.04

2035.41

Band F

2440.21

2445.83

2466.24

2409.70

2428.68

2045.49

Band G

2815.61

2822.09

2845.64

2780.41

2802.31

2775.54

Band H

3378.74

3386.52

3414.78

3336.50

3362.78

3330.66

Band I

3941.87

3950.95

3983.92

3892.59

3923.25

3885.78

Bandiau Newydd o 1 Ebrill 2005

Bandiau Newydd o 1 Ebrill 2005
Band  Gwerth yr Eiddo
A

  hyd at £44,000

B

  £44,001 hyd at £65,000

C

  £65,001 hyd at £91,000

D

  £91,001 hyd at £123,000

E

  £123,001 hyd at £162,000

F

  £162,001 hyd at £223,000

G

  £223,001 hyd at £324,000

  £324,001 hyd at £424,000 

  £424,001 ac uwch 

Mae'r gwerthoedd eiddo wedi'u seilio ar Brisiad 2003

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan  Asiantaeth y Swyddfa Brisio .

Diwygiwyd Diwethaf: 12/03/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Refeniw a Budd-daliadau

Ffôn: 01495 766129

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig