Bandiau Prisio'r Dreth Gyngor

Sut mae fy eiddo wedi cael ei brisio?

Ar 1 Ebrill 2005, gosododd Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yr holl eiddo domestig yng Nghymru yn y bandiau newydd. Mae'r band yn adlewyrchu gwerth yr eiddo ar 1 Ebrill 2003 ac mae'r VOA wedi defnyddio data am brisiau gwerthu yn agos i'r dyddiad hwn i benderfynu ar y band.

Bydd swm y Dreth Gyngor rydych chi'n ei dalu ar gyfer eiddo yn dibynnu ar y band prisio y mae wedi'i osod ynddo.

Taliadau'r Dreth Gyngor 2019/2020

Council Tax Charges
 CwmbrânPont-y-pŵlBlaenafonHenllysCroesy 
a Llany
Ponthir

Band A

1080.83

1081.32

1091.95

1065.53

1073.87

1063.91

Band B

1260.98

1261.55

1273.95

1243.14

1252.86

1241.24

Band C

1441.11

1441.77

1455.94

1420.72

1431.83

1418.55

Band D

1621.25

1621.99

1637.93

1598.31

1610.81

1595.87

Band E

1981.52

1982.43

2001.91

1953.48

1968.76

1950.50

Band F

2341.80

2342.87

2365.90

2308.67

2326.72

2305.14

Band G

2702.08

2703.31

2729.88

2663.84

2684.68

2659.78

Band H

3242.50

3243.98

3275.86

3196.62

3221.62

3191.74

Band I

3782.92

3784.65

3821.84

3729.40

3758.56

3723.70

Bandiau Newydd o 1 Ebrill 2005

Bandiau Newydd o 1 Ebrill 2005
Band  Gwerth yr Eiddo
A

  hyd at £44,000

B

  £44,001 hyd at £65,000

C

  £65,001 hyd at £91,000

D

  £91,001 hyd at £123,000

E

  £123,001 hyd at £162,000

F

  £162,001 hyd at £223,000

G

  £223,001 hyd at £324,000

  £324,001 hyd at £424,000 

  £424,001 ac uwch 

Mae'r gwerthoedd eiddo wedi'u seilio ar Brisiad 2003

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan  Asiantaeth y Swyddfa Brisio .

Diwygiwyd Diwethaf: 20/03/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Refeniw a Budd-daliadau

Ffôn: 01495 766129

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig