Cael mynediad i'ch cyfrif treth y cyngor ar-lein

Gyda chyfrif treth y cyngor ar-lein gallwch:

  • sefydlu debyd uniongyrchol
  • gweld eich cyfrif
  • newid i e-filiau heb bapur
  • dweud wrthym eich bod wedi symud
  • gwneud cais am ostyngiadau treth y cyngor neu eithriadau ac ati
  • diweddaru’ch gwybodaeth gyswllt
  • uwch lwytho tystiolaeth
  • chwilio am fand treth y cyngor yn Nhorfaen

I ddefnyddio'r cyfleuster hwn, rhaid i chi gael eich bil neu’ch hysbysiad diweddaraf gennym ni yn dangos eich 'allwedd unigryw' i fynd ar-lein a 'rhif cyfeirnod eich cyfrif' i gadarnhau pwy ydych chi.

Cael mynediad i’ch gwasanaeth treth y cyngor ar lein

Diwygiwyd Diwethaf: 22/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Refeniw a Budd-daliadau

Ffôn: 01495 766129

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig